GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR X/ 71 / 2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach

UCHWAŁA NR X/ 71 / 2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach

Numer uchwały: 71
Numer sesji: X
Rok: 2015UCHWAŁA NR X/ 71 / 2015
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 27 listopada 2015


w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2015 poz. 1515 ze zmianami ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 849 ze zmianami ) oraz art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U z 2013 poz. 1381 ze zmianami ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zmianami ) oraz art. 4 ust.1 , art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U z 2015 poz. 1484 )

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale nr X/61/2015 z dnia 27 października 2015 jak niżej :

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/61/2015 o symbolu DNK i nazwie „deklaracja na podatek od nieruchomości „ otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/61/2015 o symbolu INK i nazwie „ informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych „ otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2016.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte