GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 3/ 2015 z posiedzenia DORAŹNEJ KOMISJI RADY GMINY KRZEMIENIEWO DS. ANALIZY STATUTÓW I FUNKCJONOWANIA SOŁECTW w dniu 12 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3/ 2015 z posiedzenia DORAŹNEJ KOMISJI RADY GMINY KRZEMIENIEWO DS. ANALIZY STATUTÓW I FUNKCJONOWANIA SOŁECTW w dniu 12 października 2015 r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2015

PROTOKÓŁ NR 3/ 2015
z posiedzenia
DORAŹNEJ KOMISJI RADY GMINY KRZEMIENIEWO
DS. ANALIZY STATUTÓW I FUNKCJONOWANIA SOŁECTW
w dniu 12 października 2015 r.
________________________________


Porządek spotkania:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku spotkania.
2. - Dzierżawa gruntów sołeckich.
- Opieka nad obiektami wiejskimi, wynajem i utrzymanie w nich czystości.
3. Wnioski z dyskusji i podsumowanie posiedzenia.

Ad. 1/
W dniu 12 października 2015 r., o godz.14.30 , Pan Marek Garbacz - Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Analizy Statutów i Funkcjonowania Sołectw – powitał wszystkich członków komisji oraz Longinę Szulc - Sekretarza Gminy na kolejnym posiedzeniu komisji, proponując jednocześnie uwzględnienie w porządku obrad tematów poruszanych podczas otwartego spotkania konsultacyjnego z sołtysami, radnymi i mieszkańcami w dniu
5 października 2015 r.
Członkowie komisji przyjęli bez uwag proponowany porządek spotkania.

Ad. 2/
Poszczególne głosy i stanowiska członków komisji w sprawie dzierżawy gruntów sołeckich oraz opieki nad obiektami wiejskimi (wynajem i utrzymanie czystości) :

p. Marek Garbacz – Wyraził stanowisko, aby wszystkie grunty sołeckie wydzierżawić
w trybie przetargowym , a także dążyć do wypracowania zasady i zastanowić się nad możliwością częściowego, chociaż nie bezpośredniego, zwrotu pozyskanych z tego tytułu pieniędzy na rzez poszczególnych wsi;

p. Henryka Przybylska – Uznała, że dobrze byłoby z uzyskanych w wyniku dzierżaw środków finansowych wspomóc te wsie, które nie mają gruntów sołeckich, ale mają sale wiejskie i więcej obowiązków z utrzymaniem czystości tych obiektów ; można by było przeznaczyć także część pieniędzy na środki czystości;

p. Maria Kamyczek - Zgodziła się ze stanowiskiem całej komisji, co do podjęcia starań
o wydzierżawienie w trybie przetargu wszystkich gruntów sołeckich.
Uznała jednak, że część pozyskanych środków pieniężnych z dzierżaw powinna wracać typowo do wsi polepszając jej wizerunek np. poprzez zakup roślin, ławek itp. , a nie
w formie wynagrodzenia za opiekę nad salą wiejską.
Zasugerowała, że tam gdzie są obiekty wiejskie należałoby, za dbałość i opiekę nad nimi, ustalić dodatkowo z innej puli stałą formę wynagradzania . Wysokość wynagrodzenia powinna się zwiększać procentowo w zależności od ilości wynajmu sali na imprezy.
p. Henryka Przybylska - Zauważyła, że ziemie sołeckie były dla sołtysów dodatkowym dochodem i stanowiły rekompensatę za obowiązki, które podejmowali w związku z opieką nad salami wiejskimi. Jej zdaniem istnieje obawa, czy będą chętni do sprawowania tych funkcji w przyszłości. Stwierdziła też, że byłoby lepiej sfinalizować zamierzenia odnośnie wydzierżawienia wszystkich gruntów sołeckich od nowej kadencji, ponieważ przyszli kandydaci na sołtysów wiedzieliby od początku jakie nowe warunki w zakresie ich praw
i obowiązków będą obowiązywać.

p. Marek Garbacz i p. Maria Kamyczek – Wyrazili odmienne zdanie, co do terminu sfinalizowania zamiaru wydzierżawienia w drodze przetargów wszystkich gruntów sołeckich, stwierdzając że powinno to nastąpić w trakcie obecnej kadencji Rady Gminy.

Ad. 3/
Wnioski :
- Ostatecznie Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko, że wszystkie grunty dzierżawione sołtysom z racji pełnienia funkcji powinny zostać wydzierżawione komercyjnie, a dzierżawca wyłoniony w formie przetargu.
- Komisja uznała także, że sołtysi powinni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie
za pełnienie dodatkowych obowiązków, procentowo uzależnione od częstotliwości ich wykonywania.
- Należy przyjrzeć się i zapoznać z Regulaminem wynajmu obiektów wiejskich, a także z wysokością dochodów rocznych z wynajmu poszczególnych sal wiejskich, po to by odnieść się do ustalenia kwoty procentowego wynagrodzenia sołtysów.

p. Marek Garbacz – Przewodniczący Komisji Doraźnej podsumowując toczącą się dyskusję i ostatecznie wypracowane stanowisko Komisji w poruszanych tematach , stwierdził, że w jej imieniu zwróci się do Wójta Gminy z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ustalonych przez Komisję Doraźną kwestii oraz wysuniętych wniosków.Protokołował/a Przewodniczący
Doraźnej Komisji Rady Gminy Krzemieniewo
…………………………. Marek Garbacz……………………….

Członkowie
Maria Kamyczek……………………..
Henryka Przybylska…………………..
Małgorzata Tarnowska………………..

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte