GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 21 sierpnia 2015

Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 21 sierpnia 2015

Numer protokołu: 10
Rok: 2015

Protokół nr 10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 21 sierpnia 2015

Dnia 21 sierpnia 2015 o godzinie 8.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. kontrola funkcjonowania placówek oświatowych oraz przygotowania do nowego roku
Szkolnego 2015/2016
3. wolne głosy i wnioski
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Ad. pkt.1 Przewodniczący Komisji powitał zebranych, którzy zebrali się w Zespole Szkól w Nowym Belęcinie. W posiedzeniu nie uczestniczył jeden członek komisji. Po uzyskaniu informacji, ze wszyscy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, przystąpiono do zatwierdzenia protokołu. Wszyscy zebrani głosowali za przyjęciem protokołu. Radny Michał Michalski wniósł uwagę, że w protokole nie jest ujęte jego pytania skierowanego do Wójta odnośnie finansowania budowy kanalizacji w gminie. Radny pytał Wójta Andrzeja Pietrulę dlaczego budowę kanalizacji w gminie chce sfinansować kredytami, skoro w ubiegłym roku mówił, że jest już po wstępnych rozmowach odnośnie pozyskania funduszy na to zadanie i twierdził, że na pewno gmina je otrzyma. Wójt zaprzeczył radnemu i odpowiedział, że nic takiego nie miało miejsca, nic nie obiecywał. Przewodniczący Komisji zaproponował aby tę informacje umieścić w protokole z dzisiejszego posiedzenia.

Ad. Pkt.2
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie prosząc o przedstawienie informacji o stanie zatrudnienia, budżetu placówki ,informacji o remontach i inwestycjach prowadzonych w jednostce.
Dyrektor szkoły zapoznał komisję z obiektem szkolnym. Przedstawił klasy, przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, oraz pomieszczenie klasowe, które powstało w roku 2015
w wyniku prowadzonej rozbudowy szkoły. Nowa izba lekcyjna przygotowywana jest dla uczniów klasy pierwszej. W dalszej kolejności dyrektor poinformował, że zatrudnienie w szkole wynosi 24,35 etatu. Od zbliżającego się roku szkolnego Dyrektor zamierza zatrudnić pedagoga szkolnego z uwagi na konieczne zastępstwo. Dyrektor przedstawił wyniki ostatnich egzaminów oraz przedstawił informacje mające wpływ postępy uczniów . Dyrektor poinformował komisję o problemach wynikających z tego , ze obiekty szkolne w okolicy placu zabaw są często niszczone i zanieczyszczane, niestety często przez absolwentów tej szkoły. Spotyka się to z dużą dezaprobatą mieszkańców. Pomimo prowadzonych rozmów osoby te nadal czynią to bezkarnie.
Dyrektor szkoły poinformował także o działalności stowarzyszenia , które powstało przy szkole z jego inicjatywy. Opowiedział o pozyskiwanych przez stowarzyszenie środkach finansowych, pochodzących z wszelkich dostępnych grantów i projektów. Dzięki działalności stowarzyszenia , szkoła została wyposażona w sprzęt mutimedialny, tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne. Dyrektor chwalił się chórem szkolnym , który prowadzony jest przez nauczycieli, oraz osiągnięciami sportowymi uczniów. Przedstawił informacje o udziale szkoły w projekcie e-szkoła wielkopolska. W ramach projektu uczniowie opracowali cztery biogramy osób z ich środowiska. Projekt ten został oceniony pozytywnie i w związku z tym biogramy tych osób znajdą się w encyklopedii wielkopolan.
Radni z dużym uznaniem oceni zaangażowanie Dyrektora w działalność szkoły i dbałość o obiekty szkolne.

Radni dopytywali Dyrektora o osoby, które przebywają na urlopach dla poratowania zdrowia. Z otrzymanej informacji wynikało, że na takim rocznym urlopie przebywa tylko jedna osoba, które ma duże problemy zdrowotne. Co do zasadności takiego urlopu nie ma żadnych wątpliwości. Możliwość korzystania z tych urlopów nie jest nadużywana przez nauczycieli.
Ponadto Dyrektor poinformował, że bardzo chciałyby urządzić pracownię językową z prawdziwego zdarzenia. Powstanie takiej klasy byłoby dodatkową motywacją i zachętą dla uczniów, do nauki języków obcych.
Przedstawił również informację o budżecie placówki i wydatkach związanych z organizacją kształcenia specjalnego. Wydatki na ten cel w roku 2015, wyodrębniono po raz pierwszy w budżecie szkoły w osobnym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
Na powyższym zakończono realizację punktu 2 porządku obrad.

Ad. Pkt.3

W tym punkcie porządku obrad , poruszono temat gruntów rolnych, którymi dysponują nauczyciele. Dyrektor szkoły poinformował, ze dwie osoby chcą zrezygnować z prawa korzystania z takiej działki. W związku z tym Przewodniczący pytał, co stanie się z tym gruntami ? Czy zostaną one wydzierżawione w trybie przetargowych czy będą z nich korzystali inni nauczyciele. W wyniku prowadzonej dyskusji komisja zasugerowała Dyrektorowi aby na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej zapytał nauczycieli , czy byliby skłonni dobrowolnie zrezygnować z dysponowania gruntem. Wówczas działki te, można by wydzierżawić rolnikom na rynkowych zasadach. Przyniosłoby to wymierne korzyści dla budżetu gminy.

Przewodniczący poprosił członków Komisji aby zwrócili uwagę , czy w odpowiednim terminie pojawią się w ich wsiach informacje o zebraniach wiejskich, na którym muszą zapaść decyzje dotyczące rozdysponowania funduszy sołeckich na rok 2016. Prosił także o zachęcanie mieszkańców do czynnego udziału w zebraniach.

Skarbik gminy poinformowała , że w okresie od ostatniego posiedzenia komisji Wójt Gminy nie dokonywał żadnych zmian w budżecie gminy roku 2015.

Sformułowane po Komisji wnioski stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokolu.

Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Komisji poprosił o uzgodnienie terminu kolejnego spotkania. Po uzgodnieniach ustalono, że komisja odbędzie się w dniu 21 września 2015 o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Zgodnie z planem pracy komisja zajmie się kontrolą zasad wydawania gazety gminnej.


Na powyższym protokół zakończono.

protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Marek Garbacz……………………..

(-) Krystian Lewandowski …………………………………..

(-) Krystian Dutkiewicz ………………………………………..
(-)Michał Michalski …………………………………………………
(-) Henryka Przybylska …………………………………………

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte