GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 03 sierpnia 2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 03 sierpnia 2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .


Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 03 sierpnia 2015
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .


Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami ) i § 10 pkt1 uchwały Rady Gminy Krzemieniewo nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014
zarządzam dokonanie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 nr III/11 /2014 z dnia 22 grudnia 2014 jak niżej
§1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy określonych w § 1 ust.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 25.688 zł , do kwoty 23.107.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W postanowieniach uchwały budżetowej w §1 ust.1 kwotę „ 22.296.032,73 zł „ planowanych dochodów bieżących zastępuje się kwotą „22.321.720,73 zł „.
§ 2.1 Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami , określone w §1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej o kwotę 7.287 zł , do kwoty 2.991.739,83 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.W Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy określone w §2 ust.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej o kwotę 25.688 zł , do kwoty 25.025.217 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia .
§4. W postanowieniach § 2 ust.1 lit.a uchwały budżetowej , kwotę „ 20.874.849,82 zł „ planowanych wydatków bieżących zastępuje się kwotą „20.900.537,82 zł „.
§ 5. W §2 ust.2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w pkt.1, 3 i 5 jak niżej 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –kwotę „10.936.357,85 zł „ zastępuje się kwotą „10.954.529,85 zł „
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „ 3.214.873,20 zł „ zastępuje się kwotą „3.218.841,20zł „
5) Wydatki statutowej jednostek budżetowych - kwotę „5.508.719,77 zł „ zastępuje się kwotą „ 5.512.267,77 zł „
§6.1 Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone gminie ustawami , określony w § 3 ust.1 pkt.1 uchwały budżetowej do uchwały budżetowej o kwotę 7.287 zł, do kwoty 2.991.739,83 zł .
2. W załączniku nr 6 tj. w planie wydatków na zadania zlecone gminie ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§7. Załącznik nr 8 tj. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§8. Załącznik nr 9 tj. plan dochodów i wydatków na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte