GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR VII/ 41/2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym

UCHWAŁA NR VII/ 41/2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym

Numer uchwały: 41
Numer sesji: VII
Rok: 2015

UCHWAŁA NR VII/ 41/2015
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z poźn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm)
za zgodą :

Państwa Marii i Stanisława Puślednik zamieszkałych w Krzemieniewie przy ul. Ogrodowej 7 oraz
Państwa Krystyny i Leonarda Ćieśla zamieszkałych w Krzemieniewie przy ul. Dworcowej 50

Rada Gminy w Krzemieniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się następujące nazwy ulic drogom wewnętrznym, stanowiących własność w/w osób, położonym w Krzemieniewie:
1) Droga wewnętrzna- działka nr 748/13, mapy 1 otrzymuje nazwę ulicy Kwiatowa,
2) Droga wewnętrzna- działka nr 748/22, mapy 1 otrzymuje nazwę ulicy Kwiatowa,
3) Droga wewnętrzna- działka nr 742/15, mapy 1 otrzymuje nazwę ulicy Bankietowa.
§ 2. Szczegółowe położenie ulic wymienionych w §1 oraz nadawane im nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/Piotr SikorskiZdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte