GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR VII/ 48 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy do spraw analizy Statutów Sołectw oraz funkcjonowania Sołectw.

UCHWAŁA NR VII/ 48 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy do spraw analizy Statutów Sołectw oraz funkcjonowania Sołectw.

Numer uchwały: 48
Numer sesji: VII
Rok: 2015

UCHWAŁA NR VII/ 48 /2015
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy do spraw analizy Statutów Sołectw oraz funkcjonowania Sołectw.

Na podstawie art. 21 ust.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 16 pkt 3 uchwały Nr IV/24/2003 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Krzemieniewo ( Dz.Urz. Woj.Wielkoplskiego z 2003 r. Nr 53, poz. 1001)
uchwala się co następuje :

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Rady Gminy, pod nazwą : Komisja ds. analizy Statutów Sołectw oraz funkcjonowania Sołectw.

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji :

1. Marek Garbacz
2. Maria Kamyczek
3. Małgorzata Tarnowska
4. Henryka Przybylska

§ 3. Przedmiotem działania doraźnej Komisji będzie :

1. Analiza Statutów Sołectw przyjętych uchwałą nr XXIX/168/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 czerwca 2010 r. oraz wydanie opinii w powyższej sprawie.
2. Analiza działalności Sołtysów i rad Sołeckich w gminie.

§ 4. Za udział w pracach Komisji ds. analizy Statutów Sołectw oraz funkcjonowania Sołectw nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/Piotr SikorskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte