GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR VII/ 43 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego w roku 2015

UCHWAŁA NR VII/ 43 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego w roku 2015

Numer uchwały: 43
Numer sesji: VII
Rok: 2015

UCHWAŁA NR VII/ 43 /2015
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 28 lipca 2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego w roku 2015

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2013 poz. 594 ze zmianami ) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami )
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje

§ 1. Udziela się w roku 2015 z budżetu gminy Krzemieniewo pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego , w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – przebudowę oddziału położniczego .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/Piotr Sikorski

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte