GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI /33/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2014 .

Uchwała Nr VI /33/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2014 .

Numer uchwały: 33
Numer sesji: VI
Rok: 2015

Uchwała Nr VI /33/2015
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 maja 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2014 .


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 r. poz.594 ze zmianami ) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 poz.330 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu , zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2014 .

2. Sprawozdanie składa się z :
-bilansu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały ,
- rachunku zysków i strat stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
- informacji dodatkowej stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący RG
/-/ Piotr Sikorski

Zdjęcia dołączone:

   

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte