GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/ 25 / 2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2015

Uchwała Nr V/ 25 / 2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2015

Numer uchwały: 25
Numer sesji: V
Rok: 2015

Uchwała Nr V/ 25 / 2015
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2015


Na podstawie art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami ) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U. z 2013 poz. 594 )


Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale nr IV/18 /2015 z dnia 25 lutego 2015 jak niżej

Paragraf 1 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak niżej

„§ 1. Udziela się z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie 610.000zł w tym na

1) zadanie bieżące – modernizację ewidencji gruntów i budynków w kwocie 20.000 zł
2) zadania inwestycyjne – budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie w kwocie 250.000 zł
3) Zadania bieżące - remont chodników przy drogach powiatowych w kwocie 150.000 zł
4) Zadania bieżące – remonty dróg w kwocie 190.000 zł „


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Piotr Sikorski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte