GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » WYBORY PREZYDENTA RP » ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami


ZARZĄDZENIE Nr 2/2015
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyboramiNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 37a § 2, art. 53e § 3, art. 56 § 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1. Upoważniam Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Agatę Musielak do:
a) przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji, o których mowa
w art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego,
b) sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania,
c) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego i wzywania do ich uzupełnienia,
d) doręczania wyborcom pakietów do głosowania korespondencyjnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: WYBORY PREZYDENTA RP
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte