GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr III/12/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr III/12/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Numer uchwały: 12
Numer sesji: IV
Rok: 2015

Uchwała Nr IV/15/2015
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr III/12/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013 poz. 267 ) art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 poz. 594) oraz art.211 i 214 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2013 poz. 885 )
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje
§ 1. 1. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w treści załącznika nr 5 do uchwały nr III/12/2014 pn. ”Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu gminy Krzemieniewo”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały III/12/2104 w rozdziale 85232 kwotę dotacji „20.352 zł „ zastępuje się kwotą „22.012 zł „
3. Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/12/2014 pn. „Dotacje udzielane z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2014” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Piotr Sikorski

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte