GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLI/ 221 /2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 listopada 2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .

Uchwała Nr XLI/ 221 /2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 listopada 2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .

Numer uchwały: 221
Numer sesji: XLI
Rok: 2014

Uchwała Nr XLI/ 221 /2014
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 12 listopada 2014


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami )
oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 849 )oraz art. 4 ust.1 , art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z 2011 Nr 197 poz.1172 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :


§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części , budowle
i grunty zajęte na prowadzenie działalności
1. kulturalnej,
2. przeciwpożarowej,
3. prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
4. prowadzenie zadań z zakresu opieki społecznej,
5. grunty pod drogami śródpolnymi oznaczone w ewidencji gruntów symbolem
( Dr).
6. Zajęte na potrzeby kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Zwolnień wymienionych w §1 pkt 1-5 nie stosuje się do budynków lub ich części, budowli i gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą i zwolnionych
ustawowo.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
24 października 2012 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2015.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte