GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 49 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 07 listopada 2014

Protokół nr 49 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 07 listopada 2014

Numer protokołu: 49
Rok: 2014

Protokół nr 49
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 07 listopada 2014

Dnia 07 listopada 2014 o godzinie 13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na rok 2015
2. Omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy .
3. Analiza projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję Rady Gminy
4. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji powitał uczestniczącego w obradach Wójta Gminy i wszystkich członków Komisji i poprosił o podpisanie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt.1
Projekt budżetu gminy został przyjęty w drodze zarządzenia Wójta Gminy Nr 23/2014 w dniu 04 listopada 2014.
Skarbnik gminy omówiła wskaźniki jakimi kierowano się tworząc projekt budżetu gminy na rok 2015. Przedstawiono ogólne sumy dochodów i wydatków , którymi zbilansowany został projektowany budżet na rok 2015.
W dalszej kolejności przedstawiono informację o planowanych w tym budżecie wydatkach stanowiących fundusz sołecki, o środkach finansowych jakie zaplanowano na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki , oraz zaplanowane na rok 2015 wydatki majątkowe gminy.
Z uwagi na kończącą się kadencję rady gminy członkowie Komisji rewizyjnej nie otrzymali projektu budżetu w formie pisemnej. Dokument ten zostanie przekazany do szczegółowej analizy radnym , wybranym w wyborach w dniu 16 listopada 2014.
Poinformowano radnych , że Rada Gminy powinna uchwalić budżet gminy w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku .

Ad. pkt. 2

W okresie od ostatniego posiedzenia Komisji tj. od 23 października do dnia 07 listopada 2014 Wójt Gminy nie wydał żadnego zarządzenia w sprawie zmian w uchwale budżetowej.


Ad. pkt. 3
Przedstawiono następujące projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy w dniu 12 listopada 2014
1) W sprawie zmian w budżecie gminy
2) W sprawie zmian w WPF na lata 2014-2017
3) W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2015
4) W sprawie jednostkowej kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność centrum Integracji społecznej w roku 2015.

Ad. pkt. 4
W związku z upływającą kadencją rady gminy Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim członkom za pracę w Komisji Rewizyjnej, za prawie 100% udział w zwoływanych posiedzeniach. Słowa podziękowania kierował również dla Wójta Gminy za realizację wniosków wypracowanych przez Komisję.
Na powyższym protokół zakończono .

protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte