GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 23 września 2014

Protokół nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 23 września 2014

Numer protokołu: 47
Rok: 2014

Protokół nr 47
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 23 września 2014

Dnia 23 września 2014 o godzinie 12.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Kontrola przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015 połączona z wizytacją w Zespole Szkół w Garzynie
2. Omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy .
3. Analiza projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję Rady Gminy
4. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji powitał Dyrektor Zespołu Szkól w Garzynie oraz zebranych członków Komisji . Lista obecności na posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt.1
Przewodniczący udzielił głosu pani Dyrektor Zespołu Szkól w Garzynie prosząc o przedstawienie sytuacji kadrowej i finansowej placówki. Z uzyskanych informacji wynika , że zespól Szkól Szkoła Podstawa i Przedszkole w Garzynie zatrudnia obecnie 21 pracowników . Jest tam 14 pracowników pedagogicznych i 7 pracowników obsługi technicznej szkoły . Cztery pracujące w jednostce osoby są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Placówka dysponuje budżetem na wydatki w kwocie 1.365.458 zł .
W dalszej kolejności Dyrektor przedstawiła radnym problemy związane organizacją pracy szkoły , z dowozem uczniów i uczęszczaniem uczniów na organizowane zajęcia pozalekcyjne.
Pochwaliła się dokonanymi remontami oraz przedstawiła dalsze potrzeby remontowe.
Radni zwiedzili cały obiekt i z dużym uznaniem wypowiadali się o zaangażowaniu pracowników szkoły.
Ad. pkt.2
Skarbnik gminy poinformowała, że w okresie od dnia 19.08.2014
do dnia 23.09.2014 Wójt gminy nie wydawał żadnego zarządzenia zmieniającego budżet gminy.
Ad. pkt. 3
Skarbnik Gminy poinformowała, że najbliższa sesja Rady Gminy planowana jest w dniu 07 października 2014 .
Na sesji konieczna będzie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2014 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017.
Ad. 4
W ramach wolnych głosów i wniosków przewodniczący komisji ustalił , że następne posiedzenie odbędzie się w miesiącu październiku bez podania konkretnej daty.

Na powyższym protokół zakończono.

protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław SobeckiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte