GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 19 sierpnia 2014

Protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 19 sierpnia 2014

Numer protokołu: 46
Rok: 2014

Protokół nr 46
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 19 sierpnia 2014


Dnia 19 sierpnia 2014 o godzinie 8.30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Kontrola zasad udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
2. Omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy .
3. Analiza projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję Rady Gminy
4. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji powitał zebranych członków Komisji i sekretarza gminy , którą zaproszono na posiedzenie w celu omówienia kontrolowanego zagadnienia. Lista obecności na posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt.1
Sekretarz gminy przypomniała wszystkim obecnym ogólne zasady udzielania zamówień publicznych, które reguluje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
Poinformowała, że w/w ustawa w art. 8 pkt. 14 dopuszcza zamówienia do kwoty 30.tys euro do których nie stosuje się wymogów ustawowych.
Na potrzeby zamówień publicznych w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ustalono w roku 2014 , kurs euro na poziomie 4,2249 zł .
Wartością zamówienia publicznego jest zawsze kwota netto wydatku.
Sekretarz gminy poinformowała , że w celu zapewnienia gospodarności w wydatkowaniu środków pieniężnych Wójt Gminy wydał zarządzenie w sprawie regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. Euro. Zasady określone w zarządzeniu obowiązują od roku 2014.
W zarządzeniu Wójt Gminy określił, że zwalnia ze stosowania procedur wydatki do kwoty 15.000 euro. Jeżeli zamówienie mieści się w przedziale pow. 15.000 euro do 30.000 euro wówczas w celu wyłonienia wykonawcy zadania niezbędne jest przedstawienie 3 ofert. Zamówienie finalizowane jest u wykonawcy, który przedstawi cenowo najkorzystniejszą ofertę.

Ad. pkt.2
W dalszej kolejności Skarbnik gminy poinformowała, że w okresie od dnia 31.07.2014
do dnia 19.08.2014 Wójt gminy wydał w dniu 13 sierpnia 2014 zarządzenie Nr 15/2014 zmieniające budżet gminy.
W zarządzeniu dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie działów.
Zmiany nie spowodowały zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej sumy planowanych wydatków budżetu .

Ad. pkt. 3
Skarbnik Gminy poinformowała, że najbliższa sesja Rady Gminy planowana jest w pierwszym tygodniu września br.
Na sesji konieczna będzie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2014 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017. Projektowane zmiany dotyczące popisanych umów na finansowanie zadań środkami unijnymi omówiono już na wcześniejszym posiedzeniu Komisji. Dodatkowo w projekt uchwały wpisano odstąpienie
od realizacji zadania modernizacji sali gimnastycznej w Pawłowicach. Środki pozostałe
w wyniku rezygnacji z zadania zasilą budżet zespołu szkół w Pawłowicach i mają być przeznaczone na zakup pieca do c.o, który uległ awarii.

Ad. 4
W ramach wolnych głosów i wniosków przewodniczący komisji ustalił , że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 23 września 2014 i ma być poświęcone przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Posiedzenie odbędzie się w Zespole Szkól w Garzynie .

Na powyższym protokół zakończono.


protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte