GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXVIII/204/2014 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice

UCHWAŁA Nr XXXVIII/204/2014 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice

Numer uchwały: 204
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXVIII/204/2014
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 23 czerwca 2014 r.


w sprawie: dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.- Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 24ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. – Dz.U.
z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) - Rada Gminy Krzemieniewo, uchwala co następuje:


§ 1. Uchwala się, na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 roku, dopłaty dla odbiorców usług – dostawców ścieków z m. Pawłowice, z ulic: Wielkopolskiej, Spokojnej, Leszczyńskiej, Słonecznej, Szkolnej, Granicznik i Mielżyńskich, świadczonych przez Instytut Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego – Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, w wysokości 4,50 zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte