GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 22 maja 2014

Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 22 maja 2014

Numer protokołu: 43
Rok: 2014

Protokół nr 43
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 22 maja 2014


Dnia 22 maja 2014 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.

1. Kontrola przygotowania kąpieliska w Górznie jak również całego terenu do sezonu letniego,

2. Zapoznanie się z zaawansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych z funduszy sołeckich,

3. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał wszystkich zebranych, a w szczególności zastępcę wójta Ryszarda Patelkę. Przystępując do realizacji porządku obrad przewodniczący komisji udzielił głosu zastępcy wójta.


Ad. 1

Zastępca wójta Ryszard Patelka odnosząc się do kwestii przygotowania kąpieliska w Górznie do sezonu letniego w pierwszej kolejności przedstawił umowy dzierżawy jakie posiada gmina na dzierżawę zarówno wód jeziora Górzyckiego jak również terenu rekreacyjnego- wypoczynkowego położonego przy jeziorze. Pierwsza umowa która dotyczy dzierżawy wód jeziora Górzyckiego została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa- reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w imieniu którego występuje Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, a Gminą Krzemieniewo. Umowa ta została zawarta w dniu 04.11.2013r. Przedmiotowy grunt jest przeznaczony do realizacji zadań związanych z działalnością rekreacyjną.
Druga wspomniana umowa została zawarta 15.09.2011r. pomiędzy Nadleśnictwem Karczma Borowa z siedzibą w Kąkolewie, w imieniu którego działa Aleksander Świgoń- Nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa, a Gminą Krzemieniewo reprezentowaną przez Pana Andrzeja Pietrulę- Wójta Gminy Krzemieniewo. Przedmiotem umowy jest dzierżawa gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 1,47ha. w tym tereny leśne 0,67ha., tereny rekreacyjno- wypoczynkowe 0,80ha. W dalszej kolejności zastępca Wójta przedstawił informacje, iż Kąpielisko w Górznie jest przygotowywane do rozpoczęcia sezonu letniego. Funkcje ratownika będzie pełniła firma „Adler „ z Leszna. Kąpielisko ma być czynne od dnia 21 czerwca 2014 do końca sierpnia 2014 . Kąpielisko będzie strzeżone przez ratowników w godzinach od 10 do 18. Do dyspozycji będzie sprzęt pływający oraz pole biwakowe. Zastępca
Wójta nadmienił również iż bardzo dużo osób korzysta z kąpieliska w trakcie całego oraz z terenu przyległego.


Ad. 2

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna zapoznała się z realizacją zadań z funduszu sołeckiego. Informacje tę przedstawił zastępca Wójta Ryszard Patelka. Sołectwa, które zrealizowały fundusz sołecki częściowo lub w całości to:
- Garzyn, który doposażył plac zabaw za 500zł.
- Górzno, które zakupiło sprzęt bojowy dla OSP za 4000zł., oraz wyremontowało salę wiejską za 8200zł.
- Hersztupowo, zakupiło wiatę przystankową za 3500zł., wykonała remont świetlicy wiejskiej za 4322zł., oraz dokonano wymiany lap oświetlenia ulicznego za kwotę 2800zł.
- Kociugi, które zagospodarowało teren wokół Chaty Wiejskiej i ją doposażyło.
- Lubonia wykonała budowę chodnika i utwardzenie placu wokół Uroczyska nad stawem za kwotę 11685zł.
- Nowy Belęcin, który dokonał zakup żużla do utwardzenia dróg za kwotę 1377zł.
- Oporówko, doposażenie placu zabaw za kwotę 12122zł.
- Pawłowice, remont kuchni przy Sali wiejskiej i zakup krzeseł za kwotę 13028zł.

W dalszej części posiedzenia Komisja udała się zarówno do Karchowa jak i do Górzna aby ocenić wykonanie prac funduszu sołeckiego. W wizytacji tej uczestniczyli sołtysi wsi, którzy przedstawili zrealizowane zadania z funduszu sołeckiego. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła potrzebę istnienia funduszu sołeckiego i realizowane przez sołectwa zadania.


Ad. 3

W wolnych głosach i wnioskach Komisja Rewizyjna omawiała sprawę kanalizacji w Pawłowicach i związane z tym problemy przyłączeniowe mieszkańców. Komisja ustaliła również następne posiedzenie na dzień 13 czerwca 2014r.
Na powyższym protokół zakończono.


protokółował
Sobecki Radosław

Przewodniczący Komisji

Radosław SobeckiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte