GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/200 /2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2013 .

Uchwała Nr XXXVII/200 /2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2013 .

Numer uchwały: 200
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXVII / 200 /2014
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 07 maja 2014 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2013 .


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 r. poz.594 ze zmianami ) art. 53 ust.1 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 poz.330 ze zmianami )
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu , zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2013 .

2. Sprawozdanie składa się z :
-bilansu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały ,
- rachunku zysków i strat stanowiącego załącznik nr 2
do uchwały,
- informacji dodatkowej stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr inż.Stanisław Osięgłowski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte