GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 40/2014 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Protokół nr 40/2014 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Numer protokołu: 40
Rok: 2014

Protokół nr 40/2014 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 29 kwietnia 2014 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o stanie dróg gminnych i ciągów pieszo – rowerowych.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1.
Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 29 kwietnia br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Pana Zastępcę Wójta oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1
do protokołu.

Ad.2.
Temat posiedzenia Komisji dotyczył istniejących na terenie Gminy Krzemieniewo dróg i ścieżek pieszo – rowerowych. Szczegóły w tym temacie przedstawił Zastępca Wójta
Pan Ryszard Patelka.
Na samym początku wystąpienia Zastępca Wójta przedstawił wykaz dróg, przebiegających przez Gminę Krzemieniewo, zgodnie z ich klasyfikacją według ustawy
o drogach publicznych. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Zastępca Wójta poinformował, iż przez teren Gminy Krzemieniewo przebiega droga krajowa nr 12 trasa Zielona Góra – Jarocin oraz 17 dróg powiatowych, o łącznej długości
71 432 m. Jednocześnie oznajmił, że na terenie Gminy Krzemieniewo nie ma żadnej drogi wojewódzkiej. Wskazał również, że droga krajowa nr 12 wymaga modernizacji nawierzchni, przede wszystkim na odcinku Garzyn – Zbytki. Niestety rozbudowa przedmiotowego odcinka plasuje się na 725 pozycji w Palnie działań na sieci drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W dalszej części swojej prezentacji Zastępca Wójta przedstawił dane dotyczące dróg gminnych. Łącznie na obszarze Gminy istnieje 7 dróg gminnych, a ich łączna długość wynosi 22 356 m. Zaznaczył także, iż w obecnej kadencji bardzo duże nakłady budżetowe były przekazane właśnie na budowę dróg. W roku 2011 remont
ul. Spółdzielczej (etap I), 2012 r. – remont ul Zielona do Debonu (etap II) i w 2013 r. – budowa drogi gminnej Zbytki - Krzemieniewo.
Następny poruszony temat odnosił się do ścieżek rowerowych na terenie Gminy Krzemieniewo. Zastępca Wójta poinformował Radnych, iż pierwsza ścieżka rowerowa Drobnin – Garzyn została wybudowana na przełomie lat 1998/1999. Długość najstarszej ścieżki wynosi 1 600 m. W dalszej prezentacji Zastępca Wójta przedstawił kolejno wszystkie ścieżki rowerowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie stanowi załącznik nr 3.
Zastępca Wójta wspomniał także o niepokojącym zachowaniu, związanym
z pozostawianiem rozbitego i pokruszonego szkła na powierzchni ścieżek. Problem ten przede wszystkim dotyczy ścieżek Pawłowice – Lubonia oraz Drobnin – Garzyn.
Wszyscy obecni Radni stwierdzili, iż problem ten wynika z kultury poszczególnych mieszkańców. Brak zaangażowania i dbania o ścieżki jest niezaprzeczalnie problemem społecznym.
Następnie Zastępca Wójta przedstawił plan budowy nowych ścieżek rowerowych
dot. tras Lubonia – Oporówko, Zbytki oraz Pawłowice – Nowa Wieś. Jednocześnie poinformował Radnych, iż Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił w sprawie ścieżki Lubonia - Oporówko przetarg, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 12 maja. Zastępca Wójta podkreślił, iż dzięki wspomnianym pracom budowlanym powstanie ciąg pieszo – rowerowy, tworzący trasę Oporowo – Leszno.

Ad. 3.
Podczas wolnych głosów Pani Przewodnicząca Maria Kamyczek zapytała,
czy Gmina posiada wystarczający sprzęt i narzędzia, aby zapewnić dobry stan wszystkich wspomnianych ścieżek.
Zastępca Wójta wytłumaczył, iż prace pielęgnacyjne wykowywane są za pomocą posiadanych kosiarek i ciągników. Gmina dba, aby ścieżki były zawsze zadbane
i przejezdne.

W związku z wyczerpaniem tematu, Radni udali się wraz z Zastępcą Wójta na przegląd stanu dróg gminnych - ul. Spółdzielczej, drogi gminnej Zbytki – Krzemieniewo oraz ścieżki rowerowej w m. Garzyn.

Protokołowała: Przewodnicząca:

Marta Adamczak Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte