GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/ 197/ 2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2014 w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2014

Uchwała Nr XXXVI/ 197/ 2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2014 w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2014

Numer uchwały: 197
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXVI/ 197/ 2014
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 lutego 2014

w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2014


Na podstawie art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami ) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U. z 2013 poz. 594 )

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmiany uchwały Nr XXX/165/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego .

§ 1. Paragraf 1 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie :

„1. Udziela się z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie 920.300,- zł w tym :

1) na zadanie inwestycyjne- przebudowę drogi powiatowej nr 6263P od granicy miasta Leszno - Nowa Wieś-Pawłowice kwotę 300.000,- zł ,
2) na zadanie inwestycyjne – budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Lubonia-Oporówko w kwocie 400.300 zł
3) Na zadanie bieżące – modernizację ewidencji gruntów i budynków w kwocie 20.000,- zł ,
4) Na zadanie bieżące – remont chodników wzdłuż dróg powiatowych 200.000 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte