GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXI/175/2013 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podjęcia przez Gminę Krzemieniewo współpracy z Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim gminami

UCHWAŁA Nr XXXI/175/2013 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podjęcia przez Gminę Krzemieniewo współpracy z Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim gminami

Numer uchwały: 175
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXXI/175/2013
RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie podjęcia przez Gminę Krzemieniewo współpracy z Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala co następuje:

§1. 1.Postanawia się podjąć współpracę z Miastem Lesznem, Powiatem
Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą
Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt.

2. Postanawia się upoważnić Wójta Gminy Krzemieniewo do zawarcia umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Krzemieniewo a Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ dr inż. Stanisław Osięgłowski






Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/175/2013
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie podjęcia przez Gminę Krzemieniewo współpracy z Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
Gmina Krzemieniewo wraz z Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt podpisało list intencyjny zgodnie, z którym zamierzają współpracować dla realizacji celu, jakim jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dot. Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej i rozwiązywania istotnych dla tego terenu problemów dla dobra lokalnych wspólnot społecznych. List intencyjny stanowił dokument niezbędny do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będącego Operatorem Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.
Do konkursu mogły aplikować projekty realizowane w partnerstwie przez jednostki samorządu terytorialnego albo partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego
i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.

Projekt dofinansowany jest w 85%, wkład własny Gminy Krzemieniewo i partnerów wynosi 15%. Udział poszczególnych partnerów we wkładzie własnym uzależniony został od liczby mieszkańców.
Harmonogram projektu obejmuje przeszło 2 lata od stycznia 2014 do lutego 2016r.
W ramach projektu przewidywane jest przygotowanie następujących opracowań dla obszaru funkcjonalnego partnerstwa:

1. Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
2. Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów
3. Studium rozwoju zrównoważonego transportu
4. Strategia rewitalizacji
5. Planu Rozwoju Partnerstwa
6. Dokumentów planistycznych i technicznych, wynikających z dokumentów strategicznych

14 października 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało informacje
o rozstrzygnięciu konkursu. Projekt „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” uzyskał 92,75 na 110 możliwych punktów i znalazł się na 7 miejscu listy zawierającej 15 projektów, które otrzymały status dofinansowany.



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2013-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte