GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI / 170 / 2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 października 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013

Uchwała Nr XXXI / 170 / 2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 października 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013

Numer uchwały: 170
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

Uchwała Nr XXXI / 170 / 2013
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 24 października 2013

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013


Na podstawie art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm. ) oraz art. 10 ust.2 i art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm. )

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmiany uchwały Nr XXI/114/2012 z dnia 06 września 2012 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego .

§ 1. Paragraf 1 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie :

„1. Udziela się z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie 1.680.500,- zł w tym :

1) na zadanie inwestycyjne- przebudowę drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy miasta Leszno do Nowej Wsi kwotę 800.000,- zł ,
2) na zadanie inwestycyjne – budowę chodnika przy drodze powiatowej w Krzemieniewie kwotę 150.000,- zł ,
3) Na zadanie inwestycyjne – budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
z Oporówka do Oporowa w kwocie 267.000,- zł ,
4) Na zadanie bieżące – modernizację gruntów i budynków w kwocie 20.000,- zł ,
5) Na zadanie bieżące - remont drogi w Pawłowicach w kwocie 343.500,- zł,
6) Zadanie bieżące – powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie gminy
w kwocie 100.000,- zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ dr inż. Stanisław Osięgłowski


UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXI/170/2013
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 24 października 2013Proponuje się zwiększenie kwoty pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego o 13.500,- zł w tym na zdanie wymienione w postanowieniach uchwały pod poz. 5 – remont drogi Pawłowicach 13.500,- zł.
Uchwałą Nr XXVIII/151/2013 z dnia 07 maja 2013 roku Rada Gminy Krzemieniewo przeznaczyła na to zadanie kwotę 330.000,- zł.
Z uwagi na duży zakres remontu prowadzonego w Pawłowicach , w celu usunięcia usterek powstałych po budowie kanalizacji sanitarnej, Starostwo Powiatowe w Lesznie zwróciło się z wnioskiem do gminy o dodatkową pomoc w kwocie 13.500,- zł. .
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte