GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXI/ 169/2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Pawłowice.

UCHWAŁA Nr XXXI/ 169/2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Pawłowice.

Numer uchwały: 169
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXXI/ 169/2013
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Pawłowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala , co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku w wysokości 3136/3732 części działki nr 765 o powierzchni 0,4112 ha będącej własnością Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczanego Pawłowice.

§ 2. Koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponosi nabywca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ dr inż. Stanisław Osięgłowski


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXI/169/2013
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 24 października 2013 r.


Prawo użytkowania wieczystego udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku w wysokości 3136/3732 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 765 o powierzchni 0,4112 ha posiada Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pawłowice wprowadzonym Uchwałą Nr XXXI/157/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem MU-budownictwo mieszkaniowe.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłego przedszkola i wyposażona w infrastrukturę techniczną tj. sieć energetyczna, wodociągowo-kanalizacyjna i gazowa w obrębie zabudowy.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte