GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 września 2013

Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 września 2013

Numer protokołu: 34
Rok: 2013

Protokół nr 34
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 września 2013

Dnia 25 września 2013 roku o godzinie 12.oo rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
W posiedzeniu uczestniczyły osoby wymienione w liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Komisja miała charakter wyjazdowy i odbywała się w Zespole Szkół w Drobninie .
Przewodniczący powitał zebranych członków Komisji i Dyrektora Zespołu Szkół
w Drobninie p. Leonarda Kaczmarka.
Zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego na przykładzie Zespołu Szkół w Drobninie ,
2) Omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy w okresie od 19 sierpnia do 25 września 2013 .
3) Wolne głosy

Ad. pkt. 1
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Zespołu Szkół prosząc o przedstawienie informacji o placówce , którą kieruje , jej budzecie, liczbie uczniów i zatrudnionych nauczycieli .
Dyrektor poinformował , że w roku budżetowym 2013 Zespól Szkół w Drobninie dysponuje budżetem w kwocie 2.789.191,60 zł.
Do szkoły w Drobninie od 1 września 2013 uczęszcza 324 uczniów , które dowożone są do szkoły z 9 miejscowości. Zespół Szkół zatrudnia 30 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Od 1 września w placówce funkcjonuje 9 oddziałów gimnazjum, 6 oddziałów szkoły podstawowej i 3 oddziały przedszkolne .
Z wypowiedzi Dyrektora wynikało , ze szkoła jest dobrze przygotowana do realizacji podstawy programowej. Posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową , w której podczas zajęć każdy uczeń dysponuje komputerem. Aż 90 % pomieszczeń lekcyjnych , to sale mutimedialne. Szkoła w ostatnich dwóch latach skorzystała z programu unijnego na realizację zajęć dodatkowych , dzięki czemu skorzystała na doposażeniu w pomoce dydaktyczne do różnych zajęć . Szkoła osiąga dobre wyniki na egzaminach.
Dyrektor poinformował również członków komisji , że dużym utrudnieniem przy organizacji zajęć pozalekcyjnych jest problem dowozu uczniów.
Ponadto szkoła ma duże potrzeby w zakresie remontów.
Najpilniejszą sprawą jest odkładany od kilku lat remont dachu na budynku szkolnym . W dalszej kolejności istnieje potrzeba wymiany centralnego ogrzewania , remont starego budynku szkolnego oraz ocieplenie budynku i wymiana podłogi .
Dyrektor oprowadził członków komisji po budynku starej szkoły w której mieszczą się oddziały przedszkolne.

Ad. pkt.2
--------------
Skarbnik Gminy przekazała radnym projekty uchwał dotyczące stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych , które przygotowano na najbliższą sesję Rady Gminy .
Poinformowała, że w okresie od 19 sierpnia do dnia 25 września 2013 Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy .
W dniu 16 września 2013 Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 25/2013, w którym
Zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 83.490,- zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego .
Dotacja w kwocie 21.597,- - na wypłatę wyprawek szkolnych
Dotacja w kwocie 61.893,- zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

Środki finansowe w kwocie 83.490,- zł przeznaczono na :
- na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów klas I – III i klasy V w kwocie 21.597,- zł
- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego razem 61.893 zł z podziałem jak niżej :
Przedszkole w Garzynie 14.428,- zł
Przedszkole w Krzemieniewie 15.683,- zł
Przedszkole w Pawłowicach 10.455,- zł
Szkoła w Drobninie na oddział „O” 5.227,- zł
Szkoła w Pawłowicach na oddział „O” 5.646,- zł
Szkoła w Nowym Belęcinie na oddział „O” 5.227,- zł
Szkoła w Oporówku na oddział „O” 5.227,- zł


Ad. pkt. 3
Ustalono kolejny termin posiedzenia komisji na dzień 22 października 2013 na godzinę 12.00. Tematem posiedzenia będzie omówienie propozycji stawek podatkowych na rok 2014 .

Na powyższym protokół zakończono .

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

/-/ Radosław SobeckiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte