GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 30/2013 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 30 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/2013 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 30 lipca 2013 r.

Numer protokołu: 30
Rok: 2013

Protokół nr 30/2013 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 30 lipca 2013 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie Gminy Krzemieniewo na 2013 rok.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 30 lipca br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Zastępcę Wójta Gminy- Pana Ryszarda Patelkę oraz członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2. Przewodnicząca Komisji poprosiła Zastępcę Wójta o wyjaśnienie na jakim etapie znajdują się inwestycje i w jakim stopniu zostały wydatkowane środki finansowe z budżetu gminy.
Zastępca Wójta przystąpił do omówienia zadań inwestycyjno- remontowych, które zostały już zrealizowane albo znajdują się w trakcie realizacji.
Wyjaśnił, że etap budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zgodnie z planem na 2013 rok został ukończony. Wykonania wymaga tylko nowa nawierzchnia asfaltowa. Przetarg na tą inwestycję już się odbył w Starostwie Powiatowym. Inwestycję podzielono na dwa etapy- pierwszy przebiegał będzie od ronda do ul. Gościniec. W związku z tym wykonawca kanalizacji zamierza przyspieszyć realizację trzeciego etapu budowy kanalizacji. Chce tym samym wyjść z pracami z drogi powiatowej. Później założona zostanie nowa warstwa asfaltu. Wykonany ma zostać także nowy krawężnik od torów do Małego Dworu. Prace powinny zostać zakończone do kwietnia 2014 roku.
Kolejną inwestycją w trakcie realizacji jest budowa drogi Krzemieniewo- Zbytki. Zastępca Wójta wskazał, że warto zobaczyć stopień przygotowania do budowy drogi od strony siedziby firmy Debon. Jest to droga nietypowa, bardzo wysoka, dzięki czemu można zobaczyć w tej chwili wszystkie jej struktury. Na inwestycję tą wydano już 900 tys. zł. W ubiegłym tygodniu odbył się częściowy odbiór. Umowa z wykonawcą przewiduje ostateczny termin zakończenia robót na dzień 30 listopada 2013 r. Na etapie przetargu nie było żadnych problemów. Obecnie firma się także wywiązuje z zadania i zdaniem Zastępcy Wójta droga jest wykonywana dokładnie. Są tam też podwykonawcy od części kolejowej, gazowej i elektrycznej. Przejście z gazem może być problemem, bowiem gaz będzie cały czas płynął. Jeśli chodzi o część elektryczną, to słupy podobnie jak droga muszą być wyżej położone. Związane z tymi pracami będą tymczasowe wyłączenia prądu. Wykonana sieć zostanie następnie umową przekazana na rzecz firmy Enea.
Następnym realizowanym zadaniem jest budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Wiejskiej w Krzemieniewie. Kanalizacja deszczowa została już przeprowadzona. Ciąg ten będzie szeroki. Z końcem sierpnia chodnik powinien zostać wykonany. Przy realizacji wyszły także inne kwestie, jak choćby dotyczące granic posesji.
Wykonano już prace polegające na powierzchniowym utrwaleniu drogi między Pawłowicami a Lubonią oraz na odcinku z m. Górzno w kierunku jeziora.
Prace z wykorzystaniem środków z funduszy sołeckich także w większości zostały wykonane. Przygotowane do postawienia są cztery lampy hybrydowe. Dwie z nich mają stanąć w Zbytkach, a dwie kolejne w Hersztupowie. Były problemy z otrzymaniem lamp. Cena jednej lampy to koszt ok. 17-18 tys. zł. Lampy te działają na zasadach energii wiatrowej i słonecznej, która się kumuluje.
Przewodnicząca zauważyła, że energetyka nie ma z tym nic wspólnego. Spytała czy wobec tego potrzebne były jakieś pozwolenia.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że gdyby lampy stawiano przy drogach powiatowych, to ich położenie musiałoby zostać uzgodnione. Stawiane są jednak przy drodze gminnej, na naszym terenie. Zaznaczył, że dążono by zrealizować taką inwestycję, po to by mieć orientację na dalsze lata. Samemu spróbować jak tego typu rozwiązanie wygląda w praktyce.
Daleko zaawansowana jest budowa dróg na osiedlu w Krzemieniewie. Z początkiem sierpnia wykonawca wejdzie na ten teren, a do końca miesiąca ma zakończyć wszelkie prace.
Podpisano także umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Garzyn- Zbytki. Zgodnie z umową w połowie września inwestycja powinna zostać wykonana.
Przetargowo należało rozstrzygnąć budowę chaty w Bojanicach, tego typu co w Luboni i Kociugach. Grilowisko powstać ma w tym roku. Dostawa prądu ma zostać wykonana natomiast dopiero w kolejnym etapie.
Jeśli chodzi o budowę ujęcia wody w m. Mierzejewo, zaplanowano na ten cel znaczne środki. Gmina czeka jednak z przetargiem. Możliwe, że uda się pozyskać część środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego.
Przewodnicząca spytała, kiedy gmina ma możliwość zerwania umowy z wykonawcą.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że umowę można zerwać gdy firma nie wywiązuje się z zadania. W przypadku ogłoszenia upadłości firmy, komornik tylko informuje kto jako pierwszy musi uzyskać środki finansowe. Sama procedura jest bardzo skomplikowana. Należy wycenić inwestycję na gruncie i zapłacić za wykonane prace. Następnie skosztorysować i ogłosić nowy przetarg na pozostałe roboty. Przy procedurze upadłościowej to duże firmy są najczęściej spłacane, a małe, np. podwykonawcy na tym tracą. W tej chwili jednak podwykonawcy ujawnieni w inwestycji, są zgodnie z prawem chronieni.
W związku omówieniem tematu, Komisja udała się w teren by móc ocenić wykonanie inwestycji drogowych, tj. budowę drogi Krzemieniewo- Zbytki czy powierzchniowe utrwalenie drogi z Górzna w kierunku kąpieliska.
Protokołowała: Przewodnicząca:

Joanna Adamczak Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte