GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 32 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 20 czerwca 2013

Protokół Nr 32 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 20 czerwca 2013

Numer protokołu: 32
Rok: 2013

Protokół Nr 32
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 20 czerwca 2013


Dnia 20 czerwca 2013 o godzinie 12.oo Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radosław Sobecki powitał wszystkich zebranych i otwarł posiedzenie , na którym zaproponował następujący porządek obrad
1) Kontrola wpływów z wynajmu pomieszczeń gminnych ,
2) Omówienie dokonanych przez Wójta Gminy zmian w budżecie roku 2013,
3) Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski .
Lista obecności na posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

ad. pkt.1
------------------
W celu realizacji pkt. 1 porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej udzielił głosu Zastępcy Wójta Gminy , który przedstawił następujące informacje .

Do dnia 20 czerwca 2013 roku do budżetu gminy pozyskano następujące dochody z wynajmu pomieszczeń gminnych.
Z wynajmu sal wiejskich ogółem 7.041,60 zł ( 50% mniej niż na dzień 20.06.2012 )
Garzyn 1.918,80 zł
Pawłowice 1.771,20 zł
Mierzejewo 984,- zł
Nowy Belęcin 984,- zł
Oporówko 442,80 zł
Lubonia 442,80 zł
Górzno 227,40 zł
Kociugi 147,60 zł
Karchowo 123,- zł

Dochody z czynszów i dzierżaw ogółem do dnia 20.06.2013 kwota 27.296,38 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Na w/w sumę złożyły się :
- czynsze za mieszkania 1.673,34 zł
- czynsz za lokal ODR w kwocie 367,08 zł
- czynsz za sklep w Nowym Belęcinie 1.500,- zł
- dzierżawa od firmy Cargill w kwocie 1.142,30 zł
- dzierżawa gruntów rolnych w kwocie 3.597,27 zł
- dzierżawa od Budo-Mont Osieczna 2.546,10 zł
- dzierżawa od firmy zajmującej się internetem radiowym 2.118,06 zł ,
Czynsz za pomieszczenia od grupy producenckiej w Belęcinie 1.800,- zł
-dzierżawa terenu pod wieże komórkową 10.196,01 zł
- czynsz za garaże 2.356,22 zł
Stawki za najem garaży wynosiły
W okresie od 01.01.2013 do 31.03.2013 po 25,60zł miesięcznie ,
W okresie od 01.04 2013 po 80 zł miesięcznie.
Czynsz za garaże opłac 8 osób.

Ponadto nadal są obiekty budowlane i lokale , które nie generują żadnych dochodów .
Są to
1) Sala nad remizą OSP w Krzemieniewie,
2) Lokal sklepu w Karchowie ,
3) 2 garaże w Krzemieniewie
4) Lokal po starej szkole w Nowym Belęcinie
5)

Informacja o planowanych sprzedażach nieruchomości gminnych
W dniu 21 maja 2013 na stronie internetowej gminy ukazało się ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalno-użytkowego w Starym Belęcinie . Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 o godzinie 10.00 w siedzibie UG. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia
24 czerwca 2013 w kwocie 1.500,- zł.

Ad. pkt. 2
Skarbnik gminy poinformowała , że w okresie od dnia 23. 05.2013 do 20.06.2013 Wójt Gminy nie dokonywał żadnych zmian w budżecie gminy.
Ostatnie zmiany dokonane zostały przez Radę Gminy na sesji w dniu 05.06.2013.

Ad. pkt. 3
W ramach wolnych głosów i wniosków radni pytali o zaawansowanie zadań inwestycyjnych planowanych na terenie wsi , które reprezentują .
Ustalono też termin kolejne posiedzenie odbędzie się w miesiącu sierpniu 2013.
Na powyższym protokół zakończono.


Protokólowała DA Przewodniczący komisji
(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte