GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/165/ 2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2014

Uchwała Nr XXX/165/ 2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2014

Numer uchwały: 165
Numer sesji: XXX
Rok: 2013

Uchwała Nr XXX/165/ 2013
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 29 sierpnia 2013

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2014


Na podstawie art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami ) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U. z 2013 poz. 594 )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie 300.000 ,- zł
na zadanie inwestycyjne – „ przebudowę drogi powiatowej nr 6263 P od granicy Miasta Leszno -Nowa Wieś- Pawłowice „

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy i zasady rozliczenia udzielonej pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Krzemieniewo a Powiatem Leszczyńskim .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte