GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Organizacje pozarządowe » OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRZEMIENIEWO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
W ROZUMIENIU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014

Wójt Gminy Krzemieniewo. zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1536
ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr V / 21 /2011 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
ogłasza rozpoczęcie konsultacji dotyczących:
– projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Krzemieniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
– termin rozpoczęcia konsultacji: 13.09. 2013 r.
– termin zakończenia konsultacji: 28.09.2013 r.
– forma konsultacji: zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzemieniewo.
– tryb konsultacji: złożenie uwag i propozycji do projektu uchwały
w sprawie Programu będącego przedmiotem konsultacji.

Opinie i wnioski można złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres maila: bok@krzemieniwo.pl

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z projektem Programu Współpracy na 2011 rok oraz do zgłaszania ewentualnych propozycji dotyczących w/w Programu, zgodnie z Uchwałą Nr V/21 /2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej PietrulaPliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Organizacje pozarządowe
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte