GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 2/2012 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzemieniewo”.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzemieniewo”.

Numer dokumentu: 2
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE NR 2/2012
WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 23 stycznia 2012 r.


w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzemieniewo”.


Na podstawie § 3 ust.3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. , w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100 , poz.1024 z 2004r.), zarządza się co następuje:§1. Ustala się „Politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącą do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzemieniewo zwaną dalej „Polityką bezpieczeństwa”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Krzemieniewo do stosowania zasad określonych w „Polityce bezpieczeństwa”.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzemieniewo”


§ 5.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2012-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte