GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 24/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr 24/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 29 listopada 2012 r.

Numer protokołu: 24
Rok: 2012

Protokół nr 24/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 29 listopada 2012 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2012.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 29 listopada br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Przewodniczącego Rady Gminy- Pana Stanisława Osięgłowskiego, Wójta Gminy, Skarbnik Gminy oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2. Pani Skarbnik przedstawiała projekt budżetu gminy na rok 2013. W sposób szczegółowy omówione zostały zarówno źródła dochodów budżetu gminy, jak i zaplanowane wydatki przyjęte w projekcie budżetu. Uchwała budżetowa na etapie projektu bilansuje się kwotą 21.738 tys. zł.
Wójt Gminy omówił wydatki majątkowe na 2013 rok oraz przyjęte do projektu wydatki funduszy sołeckich. Każdy z członków komisji otrzymał wcześniej omawiane materiały, co umożliwiło im zapoznanie się z propozycjami inwestycyjnymi oraz pozwoliło na szczegółową analizę tematu.
Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.669.124 zł, co stanowi dobry wynik jak na ten etap projektu. Zaplanowane zadania to m.in. budowa kanalizacji w m. Pawłowice, budowa drogi Pawłowice- Leszno, położenie chodnika w m. Krzemieniewo- w kierunku Bielaw, budowa ciągu pieszo rowerowego w m. Garzyn i drogi Krzemieniewo- Zbytki czy wykup gruntów.
Wójt przedstawił także podział nadwyżki budżetowej w łącznej kwocie 1,5 mln zł. Kwotę 480 tys. złotych przewidziano na budowę ciągu pieszo jezdnego w Garzynie, kolejno 267 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej Lubonia- Oporówko, po 150 tys. zł na budowę chodnika w Krzemieniewie i wodociągu w Mierzejewie, dalej 100 tys. zł na budowę domu rekreacyjnego w Bojanicach.
Przedstawiony projekt budżetu na rok 2013 oraz podziału nadwyżki budżetowej za rok 2012, został pozytywnie przyjęty przez Radnych. Radni stwierdzili, że nie wnoszą uwag do przedłożonego przez Wójta Gminy projektu budżetu i zagłosują za jego przyjęciem.


Ad.3. Wolne głosy i wnioski:
Radny L. Kruk – pytał o podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach.
Wójt wyraził także, obawę iż mogą być takie działania praktykowane. Brak na to zgody. Kanalizacja przeznaczona jest na ścieki komunalne.
Wójt wyjaśnił, na jakim etapie znajduje się gmina w związku przystąpieniem do Związku Międzygminnego. W chwili obecnej, brak jeszcze akceptacji Ministerstwa Środowiska dla Statutu Związku. Jeśli pojawi się taka informacja, wówczas będą musiały zostać podjęte kolejne uchwały. Czasu na te działania pozostanie niewiele.
W związku z poruszeniem tematu braku współpracy z gminą zagraniczną, Wójt wyjaśnił że zastanawia się czy szukać możliwości współpracy czy poczekać z tymi działaniami i pozostawić tą kwestię na kolejną kadencję. Jeśli chodzi choćby o kontakty szkół, to w chwili obecnej brak osób chętnych do przyjmowania młodzieży do domów.
Wójt wskazał termin sesji budżetowej około połowy grudnia. Prawdopodobnie odbędzie się 13 grudnia 2012 r., podobnie jak w roku ubiegłym.
Wskazano na możliwość odbycia jednej z komisji w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie. Holendrzy w ramach wizyty odwiedzili to miejsce. Istnieje możliwość zaproponowania spotkania dla pracowników, radnych, przedstawicieli szkół. Pozostawiono ten temat jako otwarty.


Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w posiedzeniu, na czym zakończono spotkanie.Protokołowała: Przewodnicząca:
Joanna Adamczak Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte