GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII /151 / 2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 maja 2013 w sprawie : zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013

Uchwała Nr XXVIII /151 / 2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 maja 2013 w sprawie : zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013

Numer uchwały: 151
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2013

Uchwała Nr XXVIII /151 / 2013
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 07 maja 2013

w sprawie : zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego
w roku 2013


Na podstawie art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmiany Uchwały Nr XXI/114/2012
z dnia 06 września 2012 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego
w roku 2013 jak niżej :

§ 1. Paragraf 1 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie :
„ 1. Udziela się z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie 1.667.000 ,- zł w tym :
1 ) na zadanie inwestycyjne – przebudowę drogi powiatowej nr 6263 P na odcinku od granicy Miasta Leszno do Nowej Wsi kwotę 800.000,-
2) na zadanie inwestycyjne – budowę chodnika przy drodze powiatowej w Krzemieniewie kwotę 150.000,- zł ,
3) na zadanie inwestycyjne - budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Oporówka do Oporowa w kwocie 267.000,-
4) na zadanie bieżące – modernizację ewidencji gruntów i budynków w kwocie 20.000,- zł
5) na zadanie bieżące – remont drogi powiatowej w Pawłowicach w kwocie 330.000,-
6) zadanie bieżące – powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie gminy
w kwocie 100.000,- zł „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte