GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVII/147/2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzemieniewo

UCHWAŁA NR XXVII/147/2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzemieniewo

Numer uchwały: 147
Numer sesji: XXVII
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVII/147/2013
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 8 kwietnia 2013 r.


zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krzemieniewo


Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Krzemieniewo, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie uchwala, co następuje :§ 1. W Uchwale Nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krzemieniewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r.. poz. 2507)
w § 16 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Bezpośrednio z nieruchomości – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte