GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVI/ 142 /2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla, których wymiar ten jest nieokreślony.

UCHWAŁA NR XXVI/ 142 /2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla, których wymiar ten jest nieokreślony.

Numer uchwały: 142
Numer sesji: XXVI
Rok: 1013

UCHWAŁA NR XXVI/ 142 /2013
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 27 lutego 2013 roku


w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla, których wymiar ten jest nieokreślony.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:§ 1. Ustala się 20 godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela – psycholodzy, logopedzi oraz inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne w szkołach i placówkach .§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte