GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 11 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 11 marca 2013 r.

Numer dokumentu: 7/2013
Rok: 2013

Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 marca 2013 r.w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krzemieniewo w 2013 r.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zadań
z zakresu sportu. (Dz.Urz.Województwa Wlkp. z 2011 roku, Nr 85, poz. 1461)


zarządzam, co następuje:§ 1.1. Powołuję 3 osobową komisję w składzie:

Longina Szulc – Sekretarz Gminy Krzemieniewo - Przewodnicząca
Dorota Andrzejewska – Skarbnik Gminy Krzemieniewo - Członek
Tomasz Stachowiak – Podinspektor ds. obsługi klienta, sportu i ochrony
przeciwpożarowej Urzędu Gminy Krzemieniewo - Członek

2. Zadaniem komisji o której mowa w ust. 1 jest zaopiniowanie oraz ocena zgłoszonych ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krzemieniewo.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej PietrulaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte