GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 listopada 2012

Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 listopada 2012

Numer protokołu: 24
Rok: 2012

Protokół Nr 24
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 listopada 2012


Dnia 22 listopada 2012 o godzinie 12.oo Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radosław Sobecki otwarł posiedzenie , na którym zaproponował następujący porządek obrad
1) omówienie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2013-2023
2) omówienie projektu budżetu gminy na rok 2013
3) wolne głosy i wnioski .
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

ad. pkt.1
Członkowie Komisji skupili się przede wszystkim na przedsięwzięciach uwzględnionych
w projekcie WPF tj. na analizie załącznika nr 2 .
Wykaz przedsięwzięć wykazanych w dokumencie WPF stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Z uwagi na to , że gmina Krzemieniewo nie ma zadłużenia i nie planuje zadłużenia wszystkie wskaźniki dotyczące limitów zadłużenia zostały spełnione.
Szczegółowo wykaz przepływów finansowych został przedstawiony przez Skarbnika Gminy .
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonego przez Wójta Gminy projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Ad. pkt. 2

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na rok 2013 .
Omawiano szczegółowo wszystkie źródła dochodów budżetu roku 2013 a w dalszej kolejności kolejne pozycje wydatków przyjętych w projekcie budżetu.
Wójta Gminy omówił planowane na rok 2013 wydatki majątkowe oraz przyjęte do projektu wydatki funduszy sołeckich . Przedstawiono również kryteria jakimi kierowano się przyznając niektórym przedsięwzięciom funduszy sołeckich dofinansowanie
z budżetu gminy .
Po dyskusji nad projektem budżetu gminy na rok 2013 radni stwierdzili , że nie wnoszą uwag do przedłożonego przez Wójta Gminy projektu budżetu i będą na sesji głosowali za jego przyjęciem .

Ad. pkt. 3
W ramach wolnych głosów i wniosków radna Henryka Przybylska zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą aby rozważyć możliwość dofinansowania remontu chodnika w Starym Belęcinie . Zadanie to jest planowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego niemniej jednak planowana na ten cel kwota , nie pozwoli zrealizować tego zadania
w całości .

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu
I poinformował, że następne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzień 19 grudnia br.
Tematem spotkania będzie ocena działań podjętych w roku 2012 w celu pozyskania środków zewnętrznych do budżetu i dodatkowo zaplanowano kontrolę działalności USC w Krzemieniewie .
Na powyższym protokół zakończono .Protokółowała : D.A Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

( -) Radosław Sobecki

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte