GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 23/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 21 listopada 2012 r.

Protokół nr 23/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 21 listopada 2012 r.

Numer protokołu: 23
Rok: 2012

Protokół nr 23/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 21 listopada 2012 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie przygotowań w obrębie wsi Krzemieniewo dla wprowadzenia terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2012.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. W dniu 21 listopada 2012 r. otwarcia posiedzenia Komisji dokonała Przewodnicząca Pani Maria Kamyczek, która powitała przybyłych tj. Zastępcę Wójta oraz członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Ad.2. Przewodnicząca poprosiła Zastępcę Wójta o zabranie głosu w związku tematem spotkania.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że grunty mieszczące się w obrębie wsi Krzemieniewo przeznaczone dla wprowadzenia terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wynoszą obecnie ponad 10 ha. Działka liczyła prawie 20 hektarów. Wydzielono z tej działki lasy, a także zamknięte i zrekultywowane Składowisko odpadów. Ponadto dokonany został podział na konkretne działki, o mniejszej i większej powierzchni. W sumie teren działek budowlanych to 10,4424 ha. Wewnątrz zaplanowana została droga wewnętrzna, a cały ten teren posiadać będzie dojazd z drogi krajowej, przez drogę gminną.
Zastępca Wójta wskazał, iż w 2011 roku doprowadzono wodę to tej strefy. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 1455 metrów, za kwotę prawie 200 tys. złotych. Ponadto w przyszłym roku sąsiedni teren także pozostanie uzbrojony. Prąd jest, bowiem transformator został postawiony na potrzeby składowiska.
W 2012 r. dopięto dokumentację w związku z planowaną inwestycją budowy drogi na odcinku Zbytki- Krzemieniewo. Przygotowania trwały bardzo długo, ze względu na potrzebne uzgodnienia i projekty. Otrzymano zezwolenie z tzw. specustawy drogowej. Rozstrzyga ono jednocześnie kwestie podziału gruntów oraz formalności budowlane. Skorzystano z tej ścieżki prawnej. Decyzja Starosty otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności. Droga poszerzona została o działki, wydzielone z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od osób prywatnych. W zamian z zajęty teren, otrzymają oni odszkodowanie ze strony gminy, obliczone przez Starostwo. Kwota odszkodowania zostanie ujęta w budżecie gminy na 2013 rok.
W październiku br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej Zbytki- Krzemieniewo. Do przetargu przystąpiło sześć firm. Wygrała oferta wykonawcy „POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. z Bonikowa, na kwotę 2.426 tysięcy złotych. Wkrótce zostanie podpisana umowa z tą firmą. Zastępca Wójta wyjaśnił, że wystąpiono o tzw. schetynówkę na ten cel. Zadanie to znalazło się na 7 miejscu rankingu. Oznacza to 30% sfinansowanie inwestycji. A jeśli zmienią się zasady, to nawet 50% wartości kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Nie wszystkie wydatki są kwalifikowalne, dlatego będą wymagały wykluczenia, m.in. prace przy drodze krajowej, kolizja z energetyką, siecią gazową. Ponadto zaplanowano wykonanie także 55 metrów Ulicy Spółdzielczej, co także nie zostanie sfinansowane. Rozstrzygnięcia wymagają jeszcze kwestie formalne, co do terminu podpisania umowy. Termin wykonania całości zadania wyznaczony został do końca listopada 2013 r., natomiast wykonanie powierzchni asfaltowej do końca października 2013 r. Droga ta ze względu na kategorię, będzie szeroka. Przy drodze mogą powstać kolejne tereny budowlane. Ma ona odciążyć drogę powiatową. Na inwestycji budowy drogi skorzysta m.in. firma DEBON. Zaznaczyć należy, że przedsiębiorcy wykazali się zrozumieniem i sponsorowali częściowo tą inwestycję, m.in. zakład DEBON z Drobnina, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie, a ponadto kwotę 600 tys. złotych wyłożyło Starostwo Powiatowe. Za to przyznawano dodatkowe punkty w rankingu. Kwota zaplanowana na ten cel w budżecie 2012 roku, nie zostanie w pełni wykorzystana. Środki te przejdą jako niewygasające na 2013 rok. Z koniecznością do wykorzystania do połowy 2013r.
Zastępca Wójta dodał, że oczekiwania wobec tego terenu są duże. Gmina liczy na dochody z jego sprzedaży. Obecnie sytuacja na rynku jest jednak dość trudna. W Lesznie przeznaczone na sprzedaż zostały działki w tzw. strefie inwestycyjnej. Do tej pory powstał tam tylko tzw. Inkubator Przedsiębiorczości. Pozostaje liczyć, że koniunktura ta się poprawi.
Oprócz wpływów ze sprzedaży gruntów wskazać należy, zdaniem Zastępcy Wójta, na korzyści finansowe związane z możliwością powstania nowych przedsiębiorstw- takie jak wpływy z podatku, czy nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Stanowisko gminy jest takie, by przystąpić do sprzedaży działek po wybudowaniu drogi. Wówczas wzrośnie ich atrakcyjność. Sprzedaż dokonana zostanie w wyniku przetargu publicznego. Aspekt tworzenia nowych miejsc pracy jest szczególnie ważny. Jest to pośredni cel gminy, o znaczeniu długofalowym.
Przewodnicząca podziękowała za wyczerpujące omówienie tego tematu. Wskazała, że jest to rzecz przyszłościowa. Ze względu na brak pytań do Zastępcy Wójta radni przystąpili do kolejnego zagadnienia.


Ad.3. Omówiono zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane w 2012 roku. Przewodnicząca wskazała, że dzięki ostatniemu posiedzeniu Komisja uświadomiła sobie zakres prac w wykonanych w Pawłowicach przy budowie kanalizacji sanitarnej.
Zastępca Wójta wyjaśnił, ze znaczną część inwestycji już wykonano. Do 15 grudnia 2012 r. ma zostać zakończony I etap budowy kanalizacji. Drogi zostaną pokryte masą wyrównawczą asfaltową. Wówczas też zostanie przelana wykonawcy należna za ten etap kwota.
W ramach wodociągowania wsi Mierzejewo wykonany został projekt budowlany. Wykonawstwo leży po stronie Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, który zamierza rozpocząć prace od Mierzejewa w kierunku Drobnina, jeszcze w tym roku.
Wykonany został kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego z Pawłowic do Luboni, a pomoc gminy dla powiatu wynosiła na ten cel 400 tys. złotych. Udało się zrealizować większość inwestycji przyjętych przez Rady Sołeckie, m.in. remonty chodników w Bielawach, Oporowie, Oporówku i Garzynie, czy zakup wiat przystankowych dla Pawłowic i Brylewa. Zakończono budowę chaty wiejskiej w Kociugach. Pojawiły się problemy z uzyskaniem opinii sanepidu. Potrzebne jest też uzyskanie decyzji o użytkowaniu.
Zrezygnowano z wykupu ziemi w Bojanicach, inwestycja będzie realizowana na gruntach gminnych. Nie wykonano oświetlenia drogi w Zbytkach- jak się uda gmina pójdzie w stronę oświetlenia hybrydowego. Będzie to prawdopodobnie pierwsza miejscowość, w której staną lampy solarne.
Wykaz wszystkich zrealizowanych zadań wraz z kosztami wykonania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.Protokołowała: Przewodnicząca:
Joanna Adamczak Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte