GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 22/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 08 listopada 2012 r.

Protokół nr 22/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 08 listopada 2012 r.

Numer protokołu: 22
Rok: 2012

Protokół nr 22/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 08 listopada 2012 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie z wykonaniem inwestycji- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. W dniu 08 listopada br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego zebrała się na Sali Wiejskiej w Pawłowicach. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała Przewodnicząca Pani Maria Kamyczek, która powitała przybyłych tj. Wójta, Zastępcę Wójta, Inspektora Nadzoru- Pana Wojciecha Okonek, Sołtysa Pawłowic oraz członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2. W związku tematem spotkania głos zabrał zaproszony na posiedzenie Komisji Inspektor Nadzoru- Pan Wojciech Okonek, nadzorujący budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Pawłowice. Wyjaśnił, że inwestycja podzielona jest na trzy etapy. Obecnie realizowany jest pierwszy z nich. Prace prowadzone są odcinkami, w sposób sprawny. Uniedogodnienia nie są mocno uciążliwe dla mieszkańców. Wskazał, że wykonywane są jednocześnie prace na ulicy Leszczyńskiej i Mielżyńskich, żeby dwa razy nie wchodzić na drogę powiatową. W drugim etapie wykonana zostanie ulica Wielkopolska aż do przepompowni na Małym Dworze. W trzecim etapie firma zejdzie z dróg powiatowych, na drogi dojazdowe. Pan Okonek wskazał, iż prawdopodobnie Urząd Gminy będzie się starał o wydanie częściowego pozwolenia na użytkowanie. Wystąpić o pozwolenie należy do nadzoru budowlanego. Pozwolenie na użytkowanie zostanie wydane po dokonaniu kontroli budowy. Następnym etapem będzie zawarcie porozumienia z właścicielem sieci- czyli Instytutem Zootechnicznym w Pawłowicach. Pan Okonek liczy na to, że wiosną wszystkie wykonane przyłączenia zostaną podłączone do oczyszczalni. Na ten rok pozostały do wykonania: ulica Leszczyńska- przy szkole, połączenie ulicy Szkolnej z Leszczyńską i Słonecznej z Leszczyńską, odcinek ulicy Spokojnej oraz 40 metrów ul. Mielżyńskich. Na tą ostatnia ulicę można wejść dopiero w poniedziałek, bowiem wiąże się to z wcześniejszym zgłoszeniem do Zarządu Dróg Powiatowych oraz wniesieniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Wójt dodał, że wkrótce zostanie ogłoszony przetarg w Starostwie Powiatowym na remont nawierzchni drogi. Powiat poniesie połowę nakładów, a połowę firma wykonująca kanalizację, w ramach tej inwestycji. Ponadto Wójt wyjaśnił, że gmina zamierza wykonać ok. 1100 metrów asfaltu na ulicy Szkolnej. Na następny rok zabezpieczone zostały w budżecie środki na ulicę Wielkopolską. Progi zwalniające na ulicy Leszczyńskiej zostaną odtworzone zgodnie z kosztorysem przedwykonawczym.
Pan Okonek wyjaśnił, że na etapie projektu ustalono wykonanie sieci na poboczu ulicy Słonecznej wraz z przeprowadzeniem przepustów do posesji. Jest to korzystne rozwiązanie, bowiem droga ta nie ulegnie zniszczeniu. Podobnie postanowiono przeprowadzić odcinek sieci kanalizacyjnej polem, by nie naruszyć budowy ronda. Przemawiał za tym fakt, że ulica ta zostałaby zamknięta całkowicie dla ruchu. Ponadto Inspektor wyjaśnił, że każdy właściciel posesji musi się indywidualnie podłączyć do właściwej studzienki.
Wskazano, że w gminach problem przyłączy jest rozwiązany różnie. W niektórych przyłącza do posesji były wykonywane odpłatnie. Są gminy, np. Miejska Górka, gdzie wykonywano studzienkę przed posesją a nie na jej terenie. Później jeszcze raz musiało być rozkopywanie to miejsce. Wójt dodał, że w Kąkolewie Gm. Osieczna, przyjęto udział mieszkańców w kosztach.
W przypadku naszej gminy wykonano na każdej z posesji 3 metry sieci. Miejsca przyłączenia były indywidualnie omawiane z każdym z właścicieli posesji. Wyrażali oni pisemną zgodę.
W dalszym etapie, zadaniem Gminy będzie mobilizacja mieszkańców. Informowanie, że mogą być prowadzone tylko ścieki bytowe, nie deszczówka czy gnojowica. Przewodnicząca wskazała, że jest to problem Rady, trzeba to od mieszkańców wyegzekwować. Zdaniem Sołtysa, po przeprowadzonych rozmowach, świadomość mieszkańców jest dużo większa.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że środki na inwestycje to 1.148 tys. złotych na etap I, 952 tys. złotych na etap II i 1.001 tys. złotych na etap III.
Pan Okonek wyjaśnił, że procedura odbioru będzie polegała na przedstawieniu atestów na wszystkie materiały, wizualizacja telewizyjna, inwentaryzacja powykonawcza czy wykonanie próby ciśnieniowej przepompowni.
Przewodnicząca Komisji wyraziła, opinię że przy wykonywanych pracach ruch na drodze jest płynny.

Ad.3.
Sołtys Pawłowic spytał o to jak daleko będzie prowadzona kanalizacja na drodze Szkolnej. Na działkach kolejnych będą budowane domy, czy jest to uwzględnione w planach.
Wójt wyjaśnił, że po wykonaniu tej inwestycji uzupełnienia będą procesem naturalnym i trwałym. Tereny będą dodatkowo uzbrajane o kanalizację.
W związku z prowadzonymi pracami Komisja podjęła decyzję o przejściu na plac budowy i zapoznaniem się z inwestycją w terenie.

Protokołowała: Przewodnicząca: Joanna Adamczak Maria Kamyczek


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte