GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 20/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 21 sierpnia 2012 r.

Protokół nr 20/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 21 sierpnia 2012 r.

Numer protokołu: 20
Rok: 2012

Protokół nr 20/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 21 sierpnia 2012 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Oddziaływanie na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Farma Wiatrowa Krzemieniewo.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 sierpnia br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Zastępcę Wójta Gminy- Pana Ryszarda Patelkę oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2. Na wstępie Zastępca Wójta nawiązał do dokonanej zmiany w projekcie uchwały dotyczącej nowych okręgów wyborczych. Wyjaśnił, iż sprawa podziału Pawłowic została ponownie rozpatrzona. Zmieniono przynależność do poszczególnych okręgów. W okręgu nr 8 znalazły Kociugi wraz z częścią Pawłowic. Pozostałe zostały podzielone też ulicami- załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca spytała o uwagi, co do zmiany uchwały. Radni nie zgłosili uwag.
Następnie Przewodnicząca przeszła do sedna spotkania. Wskazała na odpowiedzialność spoczywającą na Radnych w związku z podejmowanymi decyzjami. Do dyskusji na temat Farmy Wiatrowej Przewodnicząca została sprowokowana na podstawie informacji od mieszkańców Pawłowic. Wskazują oni na brak wystarczających informacji na temat funkcjonowania farm wiatrowych. Prośba do Zastępcy Wójta o wyjaśnienie kwestii formalnych na temat Farmy Wiatrowej Krzemieniewo.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że temat budowy Farmy Wiatrowej na terenie Gminy Krzemieniewo został zapoczątkowany w 2007 roku. Wówczas przystąpiono do zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Dnia 24 czerwca 2008 roku doszło do uchwalenia Studium. Zakładało ono budowę 26 sztuk wiatraków. Również w tym samym dniu podjęto Uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obwieszczenia o tym ukazały się w prasie i Internecie. Uwagi można było składać od 03 lipca 2008 r. do 03 sierpnia 2008 r. Trwała procedura opracowywania uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz cała gamą instytucji związanych z planowaniem przestrzennym, m.in. Starostwem Powiatowym czy Wojewodą Wielkopolskim. Z początkiem 2012 r. zakończono ten temat. Ukazało się obwieszczenie w prasie i Internecie o wyłożeniu do wglądu projektu Planu. Wyłożenie to służyło mieszkańcom celem zapoznania. W terminie od 18 maja 2012 r. do 18 czerwca 2012 r. można było zaciągnąć informacji na temat tej inwestycji. W dniu 15 czerwca 2012 r. zorganizowana została u budynku Urzędu Gminy w Krzemieniewie dyskusja publiczna. Na spotkanie stawili się przedstawiciele Firmy Domrel, a także urbaniści. Ze względu na nieobecność mieszkańców, dyskusja nie doszła do skutku. Wszelkie uwagi można było kierować także na piśmie i mailowo do dnia 02 lipca 2012 r. W tym ostatnim etapie dwie osoby były zapoznać się z wyłożonym projektem Planem. Zaznaczenia zdaniem Zastępcy Wójta wymaga fakt, że projekt Planu w ostatniej wersji zakłada wybudowanie 17 sztuk elektrowni wiatrowych. Jest to zatem zaledwie 65% planowanej ilości.
Przewodnicząca wskazała na materiał zebrany przez nią i przedstawiony Zastępcy Wójta oraz Radnym. W materiale tym znalazły się zagrożenia związane z budową elektrowni wiatrowych. Przewodnicząca dodała, że problemem jest brak dyskusji. Zdaniem Radnej mieszkańcy gminy zareagują w momencie, kiedy wiatraki zostaną postawione. Dotrze dopiero do ich świadomości, jaka jest to odległość w rzeczywistości. Przedstawione opracowanie skłania do zastanowienia się co dalej. Inne firmy także okazywały zainteresowanie postawieniem wiatraków na terenie Gminy Krzemieniewo. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie Studium, umożliwiającą innym firmom budowę wiatraków. Przewodnicząca dodała, iż zastanawia się na treścią umów między właścicielami nieruchomości a firmą Domrel.
Zastępca Wójta wyjaśnił, iż Gminie przedstawiona została możliwość wpływania, na miejsce postawienia wiatraków. Gmina jednoznacznie się odcięła od możliwości wskazywania położenia. To firma miała zdecydować na podstawie najlepszych parametrów, za zgodą właścicieli nieruchomości. To radcy prawni mieli pomóc mieszkańcom rozwiązać wszelkie wątpliwości. Gmina nie podpisywała żadnych umów. Zastępca Wójta wskazał, że w miesiącach wrzesień- październik może dojść do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Farma Wiatrowa Krzemieniewo. Farma Wiatrowa obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Pawłowice, Kociugi, Mierzejewo, Lubonia.
Radna Nowak spytała o sytuację mieszkańców, którzy podpisali już umowy. Jest bowiem kolejna firma, która przykłada się do inwestycji, jeśli zostanie podjęta Uchwała.
Zastępca Wójta wskazał, iż Rada Gminy przeszła długą, bowiem 5-6 letnią procedurę. Są jeszcze dalsze etapy, tzw. decyzja środowiskowa, której stroną mogą być wszelkiego rodzaju stowarzyszenia. Dalej potrzebne jest jeszcze pozwolenie na budowę.
Radna Nowak nawiązała do artykułu, który ukazał się w tygodniku Panorama Leszczyńska. Znalazła się w nim wzmianka o ilości planowanych wiatraków w regionie. Najbliższa planowana odległość to 500 metrów. Zgodnie z artykułem oraz opinią osób, które mają styczność z tym zjawiskiem odległości te są bardzo małe. Przy takiej odległości szum jest słyszalny, a część wsi ma migotanie światła.
Radny Kozak wskazał na możliwość zobaczenia jak będzie funkcjonowała farma i mieszkańcy gminy na nią zareagują. A dopiero później zorientować się, czy inna firma może wejść. Wnioskował by nie zamykać sobie drogi działania.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że podpisano porozumienie z firmą Domrel. Gmina nie wydała jednak pieniędzy na planowanie przestrzenne. Są opinie, że to Gmina powinna ponosić środki inwestycyjne, wówczas czułaby się bardziej związana z inwestycją. Dodał, iż swego czasu prowadzona była dyskusja na temat telefonii komórkowej i jej szkodliwości. Postawiono maszty i obecnie dyskusje ustały. Gmina posiada opinię na temat wpływu budowy farmy wiatrowej na środowisko. Istnieje możliwość przesłania jej Radnym do przejrzenia.
Radna Nowak wskazała na zakłócenie krajobrazu okolicy. Przy tak dużym zaludnieniu, bliskim położeniu miejscowości. Nie wpłynie to korzystnie na wygląd okolicy.
Radny Kruk wskazał, że okres umowy to około 30 lat. Później może dojść do rozebrania. Pozostanie beton w ziemi skuty do głębokości 1,5 metra.
Przewodnicząca wyjaśniła, że zgadza się na wybudowanie 17 wiatraków. Ale jest to już ilość wystarczająca. Po wybudowaniu okaże się, że jest to bardzo blisko. Po zatwierdzeniu tych 17 wiatraków gmina może skorzystać tylko z wpływów z podatków. Firma podpisuje indywidualne umowy tylko z osobami prywatnymi. Z Zootechnicznym Zakładem Doświadczalnym nie chcieli rozmawiać ze względu na własność Skarbu Państwa. Brak jest ram prawnych, które regulowałyby odległość od zabudowań. Wyznaczenie pewnych granic, którymi można by się było kierować.
Nie wyciągnięto na ten moment żadnych rozstrzygających wniosków. Radny Kozak jest za tymi 17- stoma, a przy kolejnych warto by podjąć dyskusję.
Zastępca Wójta zaproponował podjęcie dyskusji podczas zorganizowanego spotkania z firmą Domrel. Rydzyna i Poniec już mają uchwalone Plany. Firmie tej zależy, aby Krzemieniewo też już podjęło uchwałę. Wówczas będą mogli podpisać umowy na odbiór energii. Muszą bowiem podnieść energię do wysokiego napięcia. Następnym etapem będzie przedstawienie uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu cele dokonania nadzoru.
Dyskusję uznano za owocną, chociaż wątpliwości pozostały.
Na etapie uzgodnień zmniejszyła się ilość z 26 na 17 sztuk. Możliwe, że i z tego nie dojdzie do budowy wszystkich. Stawiane mają być w ten sposób, by nie zamknąć strefy rozbudowy poszczególnych miejscowości.


Ad.3.
Zastępca Wójta poinformował, że wzięto sobie do serca propozycję z ostatniego spotkania Komisji i w kolejnej gazetce gminnej znajdzie się informacja o reagowaniu w sytuacjach zagrożeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, takimi jak burze i nawałnice.
Przewodnicząca zadała pytanie na temat informacji o zakwestionowaniu pod względem finansowym, pobytu Straży pożarnej przy pożarze w Pawłowicach. Straż wyjeżdżała bowiem kilkakrotnie do jednego pożaru.
Zastępca Wójta przyznał, że zna sytuację i środki finansowe nie zostały na ten cel zakwestionowane. Zapaliło się siano. Ciągle występował samozapłon. Dodał, że dodatkowo zepsuła się pompa gaśnicza, ale Krzemieniewo poratowało jednostkę z Pawłowic.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca:
Joanna Przybylska Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte