GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 15/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 29 marca 2012 r.

Protokół nr 15/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 29 marca 2012 r.

Numer protokołu: 15
Rok: 2012

Protokół nr 15/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 29 marca 2012 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2011.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 29 marca br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Pana Wójta, Panią Skarbnik, Przewodniczącego Rady Gminy oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2. Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego jeszcze przed posiedzeniem otrzymali egzemplarze Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za 2011 rok, co umożliwiło szczegółowe zapoznanie się z poszczególnymi jego elementami (załącznik nr 2 do protokołu). Pani Skarbnik przystąpiła do analizy wykazanych pozycji przychodów i wydatków budżetowych.
Planowane dochody na 2011 rok stanowiły kwotę 20.974.440,- zł. Plan został zrealizowany w 98,26%, a wykonane dochody wyniosły 20.609.365,49 zł.
Większość dochodów udało się uzyskać zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Na obniżenie realizacji dochodu gminy wpłynęło wykonanie działu Gospodarki komunalnej, gdzie dochody zostały wykonane w 23%. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż nie doszła do skutku sprzedaż garaży w Krzemieniewie, działki w Starym Belęcinie a także terenu przemysłowego w Krzemieniewie.
Poniżej założeń, bowiem w 76,72% zostały także zrealizowane dochody działu Edukacyjna opieka wychowawcza. Przyczynił się do tego zwrot części dotacji na stypendia i wyprawki szkolne. Gmina oddała dotacje, która w znacznej mierze nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków. Próg okazał się zbyt niski, by rodziny mogły z tych środków skorzystać.
Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2011 ustalono w kwocie 23.049.897,- zł, natomiast plan wydatków zrealizowano kwotą 20.702.691,73 zł, co stanowi 89,82% planu.
Uzyskany w ten oto sposób wynik finansowy roku 2011 wyniósł -93.326,24 zł. Skumulowana nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 1.982.132,28 zł. Gmina Krzemieniewo kolejny rok funkcjonowała bez zaciągania kredytów czy pożyczek.
Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2011 roku była budowa Boiska sportowego typu „Orlik” w m. Pawłowice. Łączne nakłady poniesione na tą inwestycje wyniosły 1.132.701,13 zł. Do budżetu gminy na ten cel wpłynęła kwota 833.000,- zł, z czego 500.000,- to dotacja uzyskana z Ministerstwa Sportu a 333.000,- zł przekazano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ponadto w związku z nieterminowym wykonaniem zadania budowy Orlika w Pawłowicach do budżetu gminy trafiła kara od wykonawcy w kwocie 11.387,66 zł.
Inne duże inwestycje zrealizowane w 2011 r. to m.in. wykonanie powierzchni poliuretanowej na boisku środowiskowym w Drobninie, budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie, budowa wraz z powiatem ścieżki rowerowej Pawłowice- Lubonia, uzbrojenie w media strefy przemysłowej czy udział gminy w budowie międzygminnego schroniska dla zwierząt.
Pani Skarbnik wskazała ponadto na możliwość dokonywania wpłat podatku przez Internet, a także możliwość opłacenia kartą, bowiem czynny jest w kasie urzędu terminal. Kwoty zbierane przez Sołtysów maleją, a wpłaty internetowe się zwiększają. Mieszkańcy Pawłowic, Garzyna czy Górzna najczęściej korzystali z tej możliwości zapłaty. Jest to korzystne rozwiązanie dla gminy.
Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat realizacji budżetu w 2011 roku. Przewodnicząca podsumowała, że dzięki wygospodarowanej nadwyżce budżetowej gmina znajduje się dogodnej sytuacji finansowej. Kwota prawie 2 mln złotych nadwyżki zostanie wykorzystana na inwestycje w 2012 roku.


Ad.3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Radny L. Kruk pytał o trudności w sprzedaży nieruchomości gminnych. Zastanawiał się dlaczego nie sprzedano garaży w Krzemieniewie przy sprzedaży mieszkań.
- Wójt wyjaśnił, iż w chwili sprzedaży mieszkań, nie było ulg na sprzedaż garaży. Jeśli chodzi o teren przemysłowy to został on w 2011 roku uzbrojony- jest woda, wkrótce zostanie wybudowana droga. Na przełomie kwietnia i maja zostać ma sporządzona dokumentacja. Zdaniem Wójta ze sprzedażą działek w strefie przemysłowej warto poczekać, by móc uzyskać lepszą cenę.
- Radna M. Kamyczek – spytała czym tłumaczyła się firma z nieterminowości wykonania Orlika w Pawłowicach.
- Wójt wyjaśnił, że gdyby firma przystąpiono do prac miesiąc wcześniej, nie trzeba by naliczać kar za opóźnienia. Koszty przerzucono i tak na podwykonawców. Naliczenie kary to forma dyscypliny finansów publicznych.
- Radna M. Nowak spytała o koszty ponoszone na Orliku, związane m.in. z zatrudnieniem animatora czy sprzątaczki.
- Wójt poinformował, ze Boiska Orlik czynne są przez dziewięć miesięcy w roku. Przez te miesiące część kosztów związanych z pracą animatorów pokrywa gmina, a część Szkolny Związek Sportowy. Animatorzy zatrudnieni są na umowę zlecenie. Wymagane jest wykształcenie na kierunku AWF, lub uprawnienia instruktora dyscypliny sportowej. Ze względu na godziny pracy oraz wykształcenie trudno jest pozyskać pracowników. W Oporówko zatrudniona osoba nie ma stosownych uprawnień, w związku z czym nie przysługuje zwrot kosztów. W Garzynie udało się najlepiej rozwiązać tą sytuację, bowiem są dwie osoby, które mogą się zmieniać.
Wójt wskazał na bardzo duże zainteresowanie Orlikami ze strony mieszkańców. Szczególnie duży odzew w Pawłowicach, występują trudności z rezerwacją czasu. Ożyło miejsce koło Pałacu w Pawłowicach. Cała baza sportowa jest wykorzystywana, w związku z czym nie ma poczucia źle wykorzystanych środków finansowych.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca:
Joanna Przybylska Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte