GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 września 2012

PROTOKÓŁ NR 22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 września 2012

Numer protokołu: 22
Rok: 2012

PROTOKÓŁ NR 22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 września 2012

Dnia 20 września 2012 roku o godz. 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji .

Zaproponował następujący porządek obrad :

1) Kontrola działalności jednostek oświatowych połączona z wizytacja w Zespole Szkół w Nowym Belęcinie .
2) Wolne głosy i wnioski

W celu realizacji pkt.1 porządku Komisja udała się do Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie aby zapoznać się z warunkami pracy i nauki w jednostce .
Na członków Komisji oczekiwał Dyrektor placówki p. Mikołaj Kulczak.
Skarbnik Gminy przedstawiła krótką informacje na temat budżetu jakim dysponuje placówka w roku 2012 . Ogółem jednostka ta dysponuje na wydatki kwotą 1.624.935,- zł. Dyrektor szkoły poinformował radnych o liczbie uczniów i liczbie zatrudnionych nauczycieli.
Zrelacjonował osiągnięcia uczniów w nauce i ze szczególnym uznaniem opowiedział o ich dokonaniach i zaangażowaniu w zajęcia sportowe.
Dyrektor przedstawił radnym problemy z jaki szkoła zmaga się na co dzień , oraz przedstawił najbardziej potrzebny zakres prac remontowych . Z wypowiedzi Dyrektora wynikało, że najpilniejszego remontu wymaga dach budynku szkolnego. Również doposażenia wymagał by plac zabaw przy szkole .
. Dyrektor przedstawił radnym prace remontowe , które zostały wykonane w formie darowizny od sponsora i podkreślił bardzo dobrą współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym .

W dalszej kolejności członkowie Komisji zwiedzili cały obiekt szkoły i hali sportowej.
Długo dyskutowano na temat wynajmu pomieszczeń sali gimnastycznej i możliwościach jej wykorzystania w zakresie innych dyscyplin sportu niż piłka nożna .
Po zakończeniu wizytacji Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi za poświęcony czas i udostępnienie obiektu.

Ad. pkt. 2
Przewodniczący Komisji zaproponował , że powiadomi członków Komisji o terminie kolejnego posiedzenia w drodze pisemnej.

Na powyższym protokół zakończono .

Protokółowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte