GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.1.7.2011
Rok: 2012

Krzemieniewo, dnia 14 listopada 2012 r.

RRG.6220.1.7.2011


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Wójt Gminy Krzemieniewo zawiadamia,

że w dniu 14 listopada 2012 r. na wniosek Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia znak: RRG.6220.1.2012 polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego
(obudowy studni wraz z uzbrojeniem) umożliwiającego pobór wód podziemnych oraz zagospodarowania studni wierconej nr SW-1, zlokalizowanej na terenie utworzonego ujęcia
wód podziemnych w miejscowości Mierzejewo (dz. ewid. Nr 37/3, ark.1, obręb Mierzejewo),

gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie.

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienie dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34 w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Wywieszono dnia 15.11.2012 r.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte