GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 sierpnia 2012

PROTOKÓŁ NR 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 sierpnia 2012

Numer protokołu: 21
Rok: 2012

PROTOKÓŁ NR 21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 21 sierpnia 2012

Dnia 21 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji i zaproszonych gości. W komisji uczestniczyła Sekretarz Gminy p . Longina Szulc .

Zaproponował następujący porządek obrad :

1) Omówienie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ,
2) Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2012 .
Wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .
3) Wolne głosy i wnioski

W celu realizacji pkt.1 porządku obrad Przewodniczący Komisji udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, która przedstawiła przygotowany projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze . Główną zmiana wynikającą z obowiązujących przepisów prawa jest zastąpienie od roku 2014 ośmiu okręgów wielomandatowych piętnastoma jednomandatowymi okręgami wyborczymi . Omawiany projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu .

Po długiej dyskusji radni nie wnieśli uwag do analizowanego projektu uchwały.

W dalszej kolejności Przewodniczący komisji udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2012 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Radni otrzymali informacje opisową przedstawiającą w sposób szczegółowy wykonanie dochodów i wydatków budżetu. Informacja ta ze względu na jej objętość nie stanowi załącznika do niniejszego protokółu. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 jest opublikowana na stronie www.krzemieniewo.pl w BIP .

Radni zostali poinformowani , że materiał opisowy został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem weryfikacji ze złożonymi sprawozdaniami finansowym wg stanu na 30.06.2012.

Ad. pkt.3
Przewodniczący Komisji zaproponował aby kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 20 września 2012 ( czwartek ) o godzinie 12. Tematem posiedzenia ma być kontrola działalności jednostek oświatowych połączona z wizytacją w Zespole Szkół w Nowym Belęcinie .


Na powyższym protokół zakończono .

Protokółowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte