GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/111/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 06 września 2012 w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

Uchwała Nr XXI/111/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 06 września 2012 w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

Numer uchwały: 111
Numer sesji: XXI
Rok: 2012

Uchwała Nr XXI/111/2012
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 06 września 2012


w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz.U. z 2009 Nr 178 poz. 1380 )


Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1 . Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny , w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2. Zasady naliczania i wypłaty ekwiwalentu określi Wójt Gminy w drodze odrębnego zarządzenia .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/92/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Stanisław OsięgłowskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte