GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI / 114 / 2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 06 września 2012 w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013

Uchwała Nr XXI / 114 / 2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 06 września 2012 w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013

Numer uchwały: 114
Numer sesji: XXI
Rok: 2012

Uchwała Nr XXI / 114 / 2012
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 06 września 2012

w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013


Na podstawie art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1. Udziela się z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie 800.000 ,- zł na zadanie inwestycyjne – przebudowę drogi powiatowej nr 6263 P Leszno –Pawłowice .

§ 2 . Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy określającej termin przekazania środków finansowych i zasady ich rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte