GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIX/106/2012 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

UCHWAŁA NR XIX/106/2012 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

Numer uchwały: 106
Numer sesji: XIX
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XIX/106/2012
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 21 czerwca 2012 r.


w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzemieniewie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 2 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Rada Gminy w Krzemieniewie uchwala, co następuje:


§ 1. Zleca się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzemieniewie organizację pracy z rodziną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powstał obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej przez jednostki samorządu terytorialnego, które mogą w formie uchwały przekazać do pomocy społecznej zadania z zakresu wspierania rodziny zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 wymienionej ustawy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na co dzień pracuje z rodziną i na jej rzecz w związku
z powyższym uzasadnione jest przekazanie zadania i powierzenie zakresu działania ośrodkowi pomocy społecznej.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte