GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVII/ 89 /2012 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe

UCHWAŁA NR XVII/ 89 /2012 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe

Numer uchwały: 89
Numer sesji: XVII
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XVII/ 89 /2012
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001.142.1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się kwotę jednostkową, będącą podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe, w wysokości 85,00 zł miesięcznie, pochodzącą z dochodów własnych gminy.

§ 2. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Gminy Krzemieniewo

/-/ Stanisław Osięgłowski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte