GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 17/2012 Z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 26 marca 2012 roku.

PROTOKÓŁ NR 17/2012 Z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 26 marca 2012 roku.

Numer protokołu: 17
Rok: 2012

PROTOKÓŁ NR 17/2012

Z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 26 marca 2012 roku.W posiedzeniu brało udział 5 członków Komisji Infrastruktury Społecznej .


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
3. Działalność dydaktyczno – wychowawcza oraz organizacyjna placówek oświatowych na terenie gminy Krzemieniewo.
4. Zapytania i wolne głosy
5. Zakończenie


Ad.1.
Wprowadzenia do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.

Ad.2.

Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłoszono – przyjęty został jednomyślnie.

Ad. 3

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia dotyczące infrastruktury w przedszkolach na terenie całej Gminy Krzemieniewo, opierając się na danych, które zostały przedstawione w załączniku nr. 2. Podczas rozmów przeanalizowano także dokumenty przesłane przez wszystkie szkoły funkcjonujące w naszej gminie.
W trakcie posiedzenia Radny Marek Garbacz zwrócił uwagę na problem sygnalizowany przez mieszkańców Krzemieniewa związany
z nieprzyjmowaniem 3-latków do przedszkola w Krzemieniewie.
Powodem zaistniałej sytuacji jest przepełnienie w wyżej wymienionym przedszkolu. Jako rozwiązanie problemu Radny wnioskuje o zagospodarowanie dodatkowych pomieszczeń w Zespole Szkół w Drobninie. Uzasadnił, że istnieje taka możliwość, gdyż jak wynika z materiałów stanowiących załącznik nr. 2, znajdują się tam wolne pomieszczenia, które można uruchomić jako dodatkowe sale przy funkcjonujących już
oddziałach „0”.
W odpowiedzi Wójt Gminy Krzemieniewo Andrzej Pietrula ustosunkował się pozytywnie do wypowiedzi Radnego. Zaznaczył jednak, że sytuacja będzie możliwa do szczegółowego przeanalizowania dopiero po zakończeniu przyjęć dzieci do przedszkoli, a trwać będzie to do końca kwietnia br.
Kolejnym wątkiem poruszonym na posiedzeniu były sprawy dotyczące szkoły w Oporówku. Radna Józefa Adamska zapytała o funkcjonowanie
i przewidziane plany wobec szkoły.
Wójt Gminy poinformował, że w przyszłym roku przewidziane jest połączenie dwóch roczników – 6 i 7-latków. Powodem jest niewystarczająco duża liczba dzieci, by móc utworzyć dwie oddzielne klasy. Zaznaczył także, że są w tej sprawie przeprowadzane rozmowy z rodzicami. W dalszej części swej wypowiedzi wskazał, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mieli do czynienia z wyżem, co oznacza, że będzie więcej dzieci. Dzięki temu będzie możliwość utworzenia oddzielnych klas. Podkreślił, że nie ma sensu zamknięcia szkoły z powodu jednego roku.
Następnie głos zabrał Radny Piotr Sikorski, który zwrócił uwagę na możliwość znalezienia oszczędności w dziale oświaty. Poddał także dyskusji temat związany z centralizacją w szkolnictwie naszej gminy. Centralizacja ma polegać na połączeniu wszystkich szkół funkcjonujących w gminie jednym, wspólnym dyrektorem, który miałby nimi zarządzać.
Wójt Gminy odpowiedział, że w ubiegłych latach podobny system funkcjonował już na terenie gminy. Zaznaczył także, że takie rozwiązanie nie przyniosło poprawy, lecz wręcz przeciwnie pogorszyło sytuację gminnego szkolnictwa.
W końcowej części posiedzenia Radny Marek Garbacz zabrał głos i poprosił Wójta Gminy o wypowiedź w sprawie propozycji
utworzenie jednego Gminnego Przedszkola. W uzasadnieniu wskazał na zbyt wysokie koszty związane z dojazdami, co wynika ze wzrostu cen paliw. Na miejsce funkcjonowania takiego przedszkola wyznaczył budynek starszej części szkoły w Drobninie. Istnieje tam możliwość zorganizowania niezbędnych pomieszczeń administracyjnych oraz miejsca na kuchnię – wyjaśnił Radny.
Wójt Gminy Krzemieniewo odpowiedział, że najpierw należy przeanalizować całą sytuację i uwzględnić wszystkie możliwe warianty.

Ad. 4

Podczas zapytań i wolnych głosów Radny Marek Garbacz zapytał o sprawy związane z taborem, w który wyposażona jest gmina. Zwrócił szczególną uwagę na kwestie dotyczące posiadanych samochodów, autobusów, ich eksploatacji, a także częstotliwość występowania awarii.
Wójt Gminy Krzemieniewo Andrzej Pietrula odpowiedział, że na obecną chwilę żadne poważniejsze problemy dotyczące tej kwestii nie występują. Zaznaczył jednak, że awarie zdarzają się i są na bieżąco eliminowane.
Dodał także, że ceny biletów od wielu lat są niezmienione.
Następnie Radny Marek Garbacz zapytał, czy gmina ma w planach wprowadzenie opłaty adiacenckiej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na daną chwilę taka opłata nie jest pobierana jednak w przyszłości nie wyklucza się zastosowania takiego rozwiązania.
Radna Alina Kamieniarz zgłosiła naprawę chodnika przy ul. Wiejskiej
w Krzemieniewie.


Ad.5.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 16:00.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Józefa Adamska


Protokołował

T.S

Członkowie Komisji: Piotr Sikorski .........................

Marek Garbacz
...........................

Małgorzata Tarnowska
.......................................

Alina Kamieniarz
.......................................
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte