GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 13/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 19 grudnia 2011 r.

Protokół nr 13/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 19 grudnia 2011 r.

Numer protokołu: 13
Rok: 2011

Protokół nr 13/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 19 grudnia 2011 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Krzemieniewo.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 grudnia br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Zastępcę Wójta Gminy- Pana Ryszarda Patelkę oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2. Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, wyjaśniła iż spotkanie komisji poświęcono odnawialnym źródłom energii, w związku z tym że jest to obecnie bardzo popularny temat, zarówno w Unii Europejskiej, jak i naszym kraju. Dotyczy także bezpośrednio naszej gminy. Za szczególnie ważną, Przewodnicząca uznała tematykę elektrowni wiatrowych oraz biogazowni. Warto poznać specyfikę tych źródeł energii, zanim przyjdzie radnym i mieszkańcom decydować w tej kwestii.
Głos zabrał Zastępca Wójta Gminy, przybliżając poszczególne źródła energii. Do najważniejszych odnawialnych źródeł energii należą źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną, energię wiatru, energię wodną, geotermalną czy energię pozyskiwaną z biomasy i biogazu.
Wskazał, iż na terenie gminy energia słoneczna pozyskiwana jest z kolektorów słonecznych, zainstalowanych przez osoby prywatne, wyłącznie na indywidualne potrzeby. W Polsce podobnie jak w Holandii, zaczynają powstawać farmy kolektorów słonecznych. W tym temacie warto się rozwijać, gdyż jest to nieszkodliwe dla środowiska źródło energii.
Energia z wód tzw. wód termalnych, jest to energia stosunkowo droga. Osoby fizyczne z czasem będą częściej z niej korzystać, celem ogrzewania budynków mieszkalnych.
Biogazownie to instalacje, które służą do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub odpadów organicznych. Najwięcej małych biogazowni zlokalizowanych jest w Chinach. Technologie stosowane w biogazowniach stwarzają pewne utrudnienia dla środowiska. Sama fermentacja odbywa się w zamknięciu, często pod ziemią. Problemem związanym z funkcjonowaniem biogazowni na wsi, wskazanym przez Zastępcę Wójta, może być samo dowożenie biomasy do biogazowni. Zapachy tym związane, mogą stanowić największą uciążliwość dla mieszkańców.
W gminie Krzemieniewo temat energii wiatrowej jest powszechnie znany, w związku z trwającymi od 2004 r. przygotowaniami do budowy Farmy wiatrowej przez firmę Domrel ze Szczecina. Według wstępnych planów powstać miało 26 elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Obecnie w projekcie pozostało 17 elektrowni, tj. w Pawłowicach 8 szt., w Luboni 4 szt., w Mierzejewie 5 szt. Projekt ten jest nadal w fazie uzgodnień, możliwe więc że będą naniesione dodatkowe poprawki. Ostateczna wersja projektu trafi do uzgodnień społecznych.
Radni otrzymali od wglądu mapę, z planowaną lokalizacją elektrowni wiatrowych w poszczególnych miejscowościach (załącznik nr 2 do protokołu). Zastępca Wójta wskazał, iż najbliżej wiatraki będą zlokalizowane w odległości 570 metrów od zabudowań Mierzejewa, kolejno 580 metrów od Pawłowic, 590 metrów od Kociug. Poszczególne odległości zostały zaplanowane w ten sposób, by elektrownie nie ograniczały rozwoju wsi, możliwości dalszej rozbudowy. Możliwe, że w tej kadencji uda się ten temat zamknąć. Etap planistyczny powinien zakończyć się w 2012 lub 2013 roku.
Jedno już takie uzgodnienie było, ale ze względu na dużą ilość wskazań, projekt wymagał poprawek. Problem stanowiły odległości m.in. od lasu, linii kolejowej. W obecności radnych zostanie przeprowadzone spotkanie z przedstawicielami firmy, ogłoszenie publiczne do wglądu dla mieszkańców.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że firma ma podpisane umowy z właścicielami działek oraz zgody właścicieli działek sąsiednich. Różne głosy się pojawiają na temat wiatraków, właściciele są zadowoleni a sąsiedzi niekoniecznie. Istnieje potrzeba wyrażania stanowisk w tej sprawie.
Zastępca Wójta wskazał, iż obecnie rozpoczyna się dużo większa inwestycja w Brylewie, gdzie w miejscu sadu powstać ma duża ferma trzody chlewnej. Wymaga ona wydania decyzji środowiskowych, podobnie zresztą jak budowa kanalizacji w Pawłowicach. Na zakończenie tematu, warto pamiętać nie tylko o pozyskiwaniu energii, ale też o podejmowaniu działań mających na celu ograniczanie zużycia energii poprzez termomodernizacje budynków, wprowadzanie urządzeń energooszczędnych.


Ad.3. Wolne głosy i wnioski:
Radna M. Nowak spytała czy wiatraki te są stawiane według jakiejś zasady, czym się kierowano wybierając miejsca ich ewentualnego usytuowania?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że w miejscowościach Kociugi, Mierzejewo i Pawłowice stały maszty wiatrowe, które rejestrowały siłę wiatru. Uzyskane wyniki pomiarów będą miały decydujące znaczenie przy stawianiu wiatraków. Ponadto firma dysponuje wynikami badań nawet z ubiegłego wieku, które obrazują teren gminy. Bojanice stanowią pod tym względem najgorszą lokalizację ze względu na ukształtowanie terenu. Gmina nie ingerowała w żadnym stopniu w kwestię, gdzie te wiatraki mają stanąć. Właściciele nieruchomości podpisywali notarialne zobowiązania. W związku z kwestią finansową, to właściciele posesji mieli sami zdecydować, czy się zgadzają.
Przewodniczącą interesowało, jak ta kwestia przedstawia się w innych gminach, jaki wpływ będą miały wiatraki tam sytuowane na naszą gminę.
Zastępca Wójta dodał, iż w najbliższe wiatraki są zlokalizowane w Nowej Wsi w odległości ok. 2,1 km, a w Robczysku ok. 3,1 km. Na terenie naszej gminy została też podjęta uchwała dla innej firmy o przystąpieniu do zmiany studium. Według Zastępcy Wójta należy się zdecydować. Chodzi o jeden punk widzenia. Na terenie naszej gminy powstać mają wysokie elektrownie, wytwarzające do 2,5 MW. Przesył energii ma odbywać się do Ostrowa, możliwe że zakończy się to powodzeniem. Firma idzie w kierunku by podpisać umowę z PKP i ciągnąć przesył ich działkami. Jest to energia bardzo bezpieczna, ale droga.
Przewodnicząca wskazała, iż obecnie w Niemczech przemysł budowy elektrowni zatrudnia więcej ludzi niż przemysł motoryzacyjny. Przewodnicząca wyraziła pogląd, że gmina będzie producentem energii odnawialnej, a korzyści przeważą negatywne kwestie.

Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie komisji zostało zakończone.


Protokołowała: Przewodnicząca:


Joanna Przybylska Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte