GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 12/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 07 grudnia 2011 r.

Protokół nr 12/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 07 grudnia 2011 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2011

Protokół nr 12/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 07 grudnia 2011 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2012.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 07 grudnia br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Przewodniczącego Rady Gminy- Pana Stanisława Osięgłowskiego, Wójta Gminy- Pana Andrzeja Pietrulę, Skarbnik- Panią Dorotę Andrzejewską oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2. Pani Skarbnik omówiła bardzo szczegółowo projekt budżetu gminy na rok 2012, przychody jak i wydatki. Wójt Gminy przedstawił propozycje zadań inwestycyjnych uwzględnionych w budżecie. Każdy z członków komisji otrzymał wcześniej omawiane materiały, co umożliwiło im zapoznanie się z propozycjami inwestycyjnymi oraz pozwoliło na szczegółową analizę tematu (załącznik nr 2.).


Ad.3. Wolne głosy i wnioski:
Pani Przewodnicząca zauważyła, że porównując obecny budżet, z budżetami z lat ubiegłych zwiększają się nakłady na pomoc społeczną, bowiem gminy przejęły wiele zadań. W związku z tym, że nie ma rodzin wielopokoleniowych a dużo młodych ludzi wyjechało, obowiązki opieki nad ludźmi starymi przejmuje gmina. Ponadto coraz więcej środków z budżetu jest przeznaczane na kulturę fizyczną (boiska sportowe, sale gimnastyczne). Zdaniem Przewodniczącej pieniądze na ten cel zostały dobrze wydane, bowiem inwestycje te posłużą długo. Jeżeli ktoś zechce to będzie mógł bez ograniczeń z nich korzystać.
Pan Wójt poinformował, że gmina sama nie byłaby w stanie wybudować tych obiektów sportowych. Na inwestycje te pozyskano znaczne środki z zewnątrz. Wójt omówił ponadto planowany podział nadwyżki budżetowej, która wyniosła 2.000.000,- zł (załącznik nr 3).
Radna M. Nowak wyraziła pogląd, że dzieci z Kociug zarówno małe jak i starsze, winny być dowożone do szkoły autobusami. Zdarza się, że rano zmokną od deszczu i muszą mokre siedzieć na lekcjach, nawet po osiem godzin. Radna zaproponowała, by umożliwić chociaż dowóz w jedną stronę. Powrót do domów odbywałby się już we własnym zakresie.
Pan Wójt wyjaśnił, że autobusy robią się coraz starsze, trudno by zatrzymywały się przy każdym domu. Propozycje tą trzeba jeszcze szczegółowo przeanalizować.
Pani Przewodnicząca dodała, że w sprawie dowożenia uczniów do szkoły należy patrzeć na oczekiwania społeczne. Jeżeli są takie potrzeby, to trzeba znaleźć na to pieniądze.
Pan Wójt poinformował ponadto, że niepokoją go wydatki na przedsięwzięcia, które mają być realizowane w 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Na przyszły rok planowane są duże inwestycje (t.j. kanalizacja we wsi Pawłowice, rozłożona na trzy lata, zadania realizowane wspólne z powiatem oraz wiele innych zadań), a niektóre wsie przeznaczają pieniądze z Funduszu Sołeckiego na festyny dożynkowe, imprezy plenerowe.

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2012 oraz podziału nadwyżki budżetowej za rok 2011, został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych.
Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca:


Ewa Stawińska Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte