GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2012

PROTOKÓŁ NR 15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2012

Numer protokołu: 15
Rok: 2012

PROTOKÓŁ NR 15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 lutego 2012


Dnia 27 lutego 2012 roku o godz. 11.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji.
Zaproponował następujący porządek obrad :

1) informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy
2) kontrola dochodów z koncesji alkoholowych i informacja o punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy
3) wolne głosy i wnioski


ad. pkt.1
------------
Informację przedstawił przedstawiciel Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie , który poinformował radnych , że na terenie naszej gminy sytuacja się pogarsza . Jest coraz więcej włamań i kradzieży. W roku 2011 zanotowano na terenie gminy 38 przestępstw różnego rodzaju. W porównaniu z rokiem poprzednim 2010 , liczba przestępstw wzrosła o 10. W roku 2012 zanotowano znacznie więcej kradzieży niż w dwóch pierwszych miesiącach roku 2011. Dominują głównie kradzieże.
Na terenie kąpieliska w Górznie w sezonie letnim roku 2011 było natomiast bardzo spokojnie . Nie było żadnych interwencji zgłaszanych przez ratowników i policja nie musiała tam interweniować. Zgłaszano natomiast problemy związane z połowem ryb przez wędkarzy. Zgłoszenia takie kierowała głownie Straż Rybacka .
Ponadto na terenie gminy w roku 2011 zatrzymano sporo osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Dwie osoby zostały zatrzymane i udowodniono im prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem narkotyków.
W roku 2011 dziesięć osób zatrzymano za posiadanie narkotyków.
Nową formą przestępstw która pojawiała się na terenie gminy były przestępstwa internetowe.
Radni pytali również czy policja interweniowała w roku 2011 na terenie szkół.
Uzyskali odpowiedź twierdzącą . Było jedno takie zdarzenie , że dyrektor szkoły z terenu gminy prosił o interwencję w związku z agresją uczniów.
Również w roku 2011 ujawniono cztery osoby, które wywoziły śmieci do lasu.
W przypadku wypalania rowów policja ma możliwość interwencji wówczas gdy ktoś zgłosi fakt podpalania rowów i zdecyduje się ten fakt poświadczyć. Podobnie jest z piciem alkoholu w miejscach publicznych. Policja podejmuje działania tylko na zgłoszenie.
W roku 2011 trzy osoby otrzymały do zapłaty mandaty z spożywanie alkoholu w miejscy publicznym.

Radny Józef Krysztofiak podkreślał, że bardzo duże znaczenie ma sam fakt częstych wizyt policji na kąpielisku w sezonie letnim. Działa to profilaktycznie i sprzyja bezpieczeństwu .
Radni dowiedzieli się również , ze na posterunku w Krzemieniewie zatrudnionych jest 3 policjantów. Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Komisji podziękował zaproszonemu gościowi i zaproponował przejść do punktu 2 porządku obrad.
Ad. pkt.2
---------------
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Sekretarzowi Gminy prosząc o przedstawienie informacji na temat liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy .
Sekretarz przypomniała , ze uchwała Rady Gminy przewidywała , że na terenie gminy może być 50 punktów sprzedaży alkoholu, z czego na dzień 31 stycznia 2012 mamy tych punktów 40.
W roku 2012 z tytułu koncesji alkoholowych gmina uzyska dochody w kwocie 120.000,- zł . Pieniądze te są kierunkowo przeznaczane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Ad. pkt. 3
-----------

W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim radnym za obecność. Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 29 marca 2012 na godzinę 13.00. Komisja zajmie się oceną wykonania budżetu gminy za rok 2011 .

Na powyższym obrady zakończono.Protokółowała DA Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte